eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Opis przypadku
Jatrogenna przetoka tętniczo-żylna jako bardzo rzadkie powikłanie interwencji wieńcowych z dostępu promieniowego

Karol Kochański
,
Łukasz Kuźma
,
Maciej Południewski
,
Sławomir Dobrzycki
,
Hanna Bachórzewska-Gajewska

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 132–136
Data publikacji online: 2012/12/09
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Zwiększająca się liczba zabiegów interwencyjnych w leczeniu choroby wieńcowej niesie ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań naczyniowych. Do niedawna preferowany i zalecany w celu wykonania koronarografii i angioplastyki wieńcowej był dostęp przez tętnicę udową. Jego stosowanie wiąże się jednak ze znacznym ryzykiem wystąpienia miejscowych powikłań naczyniowych. Z tego też powodu coraz większe znaczenie ma dostęp przez tętnicę promieniową, który jest coraz szerzej stosowany w codziennej praktyce. Interwencje wieńcowe z dostępu promieniowego są stosunkowo bezpieczne, jednak pomimo licznych korzyści dostęp ten ma też swoje ograniczenia wynikające z anatomii tętnicy promieniowej. Częstość występowania powikłań krwotocznych można zmniejszyć dzięki łatwemu zastosowaniu miejscowego opatrunku uciskowego, przez co interwencje z dostępu promieniowego są znacznie bezpieczniejsze niż z dostępu udowego. Interwencje z dostępu przez tętnicę promieniową nawet pomimo skutecznego zastosowania opatrunku uciskowego i braku wczesnych powikłań miejscowych nie są wolne od późnych powikłań naczyniowych, jakimi są przetoki tętniczo-żylne. Występują one jednak bardzo rzadko i nie zagrażają życiu pacjentów, ale często wymagają interwencji chirurgów naczyniowych. W niniejszym artykule przedstawiono przypadek pacjentki z jatrogenną przetoką tętniczo-żylną po koronarografii z dostępu promieniowego prawego.

A growing number of percutaneous coronary interventions to treat coronary artery disease carries the risk of vascular complications. The percutaneous transfemoral approach has been routinely used for cardiac catheterization and coronary angioplasty. Transfemoral arteriography is associated with significant risk of local vascular complications, so the transradial approach for coronary interventions is widely accepted among interventional cardiologists in everyday practice. The coronary interventions via radial artery are relatively safe but despite the numerous benefits of transradial intervention it also has its limitations due to the anatomy of the radial artery. The radial artery is easily compressible, thus bleeding is controllable and hemorrhagic complications are significantly reduced. Despite the effective application of pressure device and lack of early local complications, transradial intervention is not free of late vascular complications, such as arteriovenous fistula. They occur occasionally, do not threaten the life of patients but often require the intervention of vascular surgeons. We report a rare case of iatrogenic arteriovenous fistula, which developed after coronary angiography performed using the right radial approach.
słowa kluczowe:

choroba wieńcowa, interwencje wieńcowe, przetoka tętniczo-żylna

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.