eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Opis przypadku
Martwica kości żuchwy jako powikłanie leczenia bisfosfonianem

Janusz Furman, Edyta Sosnowska-Klocek

Psychoonkologia 2015, 1: 34-36
Data publikacji online: 2015/06/10
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W pracy opisano przypadek 53-letniej kobiety z rozpoznanym 8 lat wcześniej rakiem nerki, u której z powodu wystąpienia przerzutów do kości zastosowano kwas zoledronowy. Uzyskano zmniejszenie bólu i poprawę stanu sprawności, jednak leczenie przerwano z powodu wystąpienia martwicy kości żuchwy, co wywołało dramatyczne pogorszenie jakości życia chorej: ból utrudniający przyjmowanie pokarmów (chudnięcie), niekontrolowany ślinotok, kserostomię i fetor ex ore.

W leczeniu zastosowano gabapentynę i anksjolityk, utrzymano fentanyl w plastrze (50 g/godz.) oraz skonsultowano chorą z lekarz stomatolog, która podjęła się prowadzenia pacjentki. Zastosowano leczenie miejscowe (opatrunki z maści z metronidazolem i solkoserylem przygotowywane ex tempore, przepłukiwanie wodą utlenioną, olejkiem kokosowym i preparatem Axerosta®), co przyniosło zmniejszenie dolegliwości i prawie całkowite ustąpienie fetor ex ore. Ponadto z bardzo dobrym skutkiem zastosowano akupresurę (aurikuloterapię), uzyskując ustąpienie przeczulicy i znaczne zmniejszenie neuropatii w zakresie żuchwy.

Opisany przypadek chorej wskazuje na konieczność każdorazowego wnikliwego rozważenia leczenia bisfosfonianem oraz odpowiedniego przygotowania chorego: wyleczenia wszelkich zmian w zakresie uzębienia, uzupełnienia poziomu wapnia i podjęcia współpracy z doświadczonym ośrodkiem stomatologicznym w celu stałego monitorowania procesu leczenia.

A 53-year old woman with kidney cancer diagnosed 8 years ago who was treated with zoledronic acid due to bone metastases was depicted. Although bisphosphonate administration resulted in the reduction of pain and improvement in performance status the treatment was stopped due to osteonecrosis of the jaw that dramatically worsened patient’s quality of life: pain hindering food intake (weight loss) with uncontrolled hypersalivation, xerostomia and fetor ex ore.

Treatment consisted of gabapentin and an anxiolytic, fentanyl 50 mcg/h patch was maintained, patient was consulted with a stomatologist who undertook local treatment with dressings with turpentine with metronidazole and solcoseryl prepared ex tempore, rinsing with hydrogen peroxide, coconut oil and Axerosta®, which relieved symptoms and almost complete eliminated fetor ex ore. Acupressure (auriculotherapy) was used with a very good result causing resolution of hyperalgesia and significant reduction of neuropathy in the jaw.

The case indicates that bisphosphonate treatment should be carefully considered in every case and that patients require right preparation: curing teeth problems, complementation of calcium level, undertaking cooperation with experienced stomatology center for permanent monitoring of treatment.
słowa kluczowe:

ból, bisfosfoniany, kwas zoledronowy, martwica kości żuchwy

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe