eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Dolegliwości ortopedyczne w przerzutowym raku płuca – opis przypadku. Specyfika podejścia

Marcin Nowak
,
Ilona Bidzan
,
Konrad Śniegowski
,
Paweł Cieśla

Psychoonkologia 2014, 2: 73–81
Data publikacji online: 2014/09/15
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Szacunkowe dane wskazują, że w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej przerzuty do kości występują u ok. 35% chorych z rakiem płuca. Większość pacjentów z dolegliwościami ortopedycznymi nie wiąże złamań i innych dolegliwości ortopedycznych z chorobą nowotworową.

Opisany przypadek dotyczy pacjenta obciążonego rakiem płuca, który doznał samoistnego złamania trzonu kości udowej prawej podczas chodzenia, w trakcie normalnego obciążania kończyny. Przedstawiono wyniki badań medycznych, w tym badania obrazowe, oraz psychologicznych, a także informacje dotyczące podejścia do chorych z przerzutem choroby nowotworowej do kości.

Współwystępowanie raka płuca z dolegliwościami ortopedycznymi spowodowanymi przerzutem choroby do kości wymaga odrębnego, biopsychospołecznego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego do pacjenta, dostosowanego do specyfiki problemu leczenia ortopedycznego i onkologicznego. Takie interdyscyplinarne podejście wpływa na zmniejszenie objawów klinicznych oraz poprawia jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia.

It is estimated that in advanced cancers bone metastasis affects approximately 35% of patients with lung cancer. Most of them do not relate fractures and other orthopaedic ailments with cancer.

The presented case study showcases the relation between a spontaneous fracture of the right femoral shaft of a patient and lung cancer. The accident happened while the patient was walking with regular load, which activity was unrelated to the injury he suffered. Both medical and psychological examination results, as well as the specificity of the approach to patients with bone metastasis, were presented.

The coexistence of lung cancer with orthopaedic ailments caused by bone metastasis requires a separate, bio-psycho-social approach to diagnosis and treatment of patients, adjusted at the same time to the specificity of orthopaedic and oncological treatment. Such an interdisciplinary approach reduces clinical symptoms and improves the health-related quality of life.
słowa kluczowe:

przerzuty, rak kości, leczenie interdyscyplinarne, ortopedia

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.