eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Dolegliwości ortopedyczne w przerzutowym raku płuca – opis przypadku. Specyfika podejścia

Marcin Nowak, Ilona Bidzan, Konrad Śniegowski, Paweł Cieśla

Psychoonkologia 2014, 2: 73–81
Data publikacji online: 2014/09/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Szacunkowe dane wskazują, że w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej przerzuty do kości występują u ok. 35% chorych z rakiem płuca. Większość pacjentów z dolegliwościami ortopedycznymi nie wiąże złamań i innych dolegliwości ortopedycznych z chorobą nowotworową.

Opisany przypadek dotyczy pacjenta obciążonego rakiem płuca, który doznał samoistnego złamania trzonu kości udowej prawej podczas chodzenia, w trakcie normalnego obciążania kończyny. Przedstawiono wyniki badań medycznych, w tym badania obrazowe, oraz psychologicznych, a także informacje dotyczące podejścia do chorych z przerzutem choroby nowotworowej do kości.

Współwystępowanie raka płuca z dolegliwościami ortopedycznymi spowodowanymi przerzutem choroby do kości wymaga odrębnego, biopsychospołecznego podejścia diagnostycznego i terapeutycznego do pacjenta, dostosowanego do specyfiki problemu leczenia ortopedycznego i onkologicznego. Takie interdyscyplinarne podejście wpływa na zmniejszenie objawów klinicznych oraz poprawia jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia.

It is estimated that in advanced cancers bone metastasis affects approximately 35% of patients with lung cancer. Most of them do not relate fractures and other orthopaedic ailments with cancer.

The presented case study showcases the relation between a spontaneous fracture of the right femoral shaft of a patient and lung cancer. The accident happened while the patient was walking with regular load, which activity was unrelated to the injury he suffered. Both medical and psychological examination results, as well as the specificity of the approach to patients with bone metastasis, were presented.

The coexistence of lung cancer with orthopaedic ailments caused by bone metastasis requires a separate, bio-psycho-social approach to diagnosis and treatment of patients, adjusted at the same time to the specificity of orthopaedic and oncological treatment. Such an interdisciplinary approach reduces clinical symptoms and improves the health-related quality of life.
słowa kluczowe:

przerzuty, rak kości, leczenie interdyscyplinarne, ortopedia

referencje:
Green BW. Ortopedia Nettera. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007. 
Coleman RE. Metastatic bone disease: clinical features, pathophysiology and treatment strategies. Cancer Treat Rev 2001; 27: 165-176. 
McBride G. Treating bone metastases: sparing the patient needless pain. J Natl Cancer Inst 1997; 89: 418-419. 
Wysocka M. Przerzuty do kości najczęściej obserwuje się w przebiegu raka piersi i prostaty. Puls Medycyny 2002, http://pulsmedycyny.pl/2577446,39658,przerzuty-do-kosci-najczesciej-obserwuje-sie-w-przebiegu-raka-piersi-i-prostaty (data pobrania 7.03.14). 
Wojtyniak B, Goryński P, Moskalewicz B. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012. 
Chen YC, Sosnoski DM, Mastro AM. Breast cancer metastasis to the bone: mechanisms of bone loss. Breast Cancer Res 2010; 12: 215. 
Gottwald L, Kaźmierczak-Łukaszewicz S, Dukowicz A, Misiewicz P, Ciałkowska-Rysz A. Przerzuty raka piersi do układu kostnego – analiza 63 przypadków. Medycyna Paliatywna 2011; 1: 39-43. 
Dorland Medical Dictionary. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012. 
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2004. 
Leppert W, Majkowicz M. Adaptacja Karty Oceny Bólu Memorial (Memorial Pain Assessment Card) do warunków polskich: propozycja standardowego narzędzia służącego do oceny bólu i monitorowania leczenia bólu u chorych na nowotwory – doniesienie wstępne. Medycyna Paliatywna 2011; 4: 207-213. 
De Walden-Gałuszko K. Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. 
Skowrońska M. Terapia poznawczo-behawioralna bólu przewlekłego. Psychoonkologia 2011; 1: 25-35. 
Bidzan I, Nowak M, Cieśla P. Patients with dementia in orthopedic practice. Acta Neuropsychologica 2014; 12: 205-213. 
Poćwierz-Marciniak I. Music therapy in the rehabilitation of stroke patient. Acta Neuropsychologica 2014; 12: 85-102. 
Kotlińska-Lemieszek A, Deskur-Mielecka E, Kluziak M, Piotrowska W, Łuczak J. Leczenie bólów nowotworowych w oparciu o aktualną wiedzę. Nowiny Lekarskie 2011; 80: 22-31. 
Kotlińska-Lemieszek A. Ból u pacjenta z chorobą nowotworową – leczenie zazwyczaj skuteczne, ale nie zawsze. Z czego wynikają główne trudności? Medycyna Paliatywna 2009; 1: 11-21. 
Gapik L, Kosmala J. Wpływ czynników psychologicznych związanych z diagnozą i operacyjnym leczeniem choroby nowotworowej na aktywność komórek NK. Sztuka Leczenia 2003; 9: 71-76. 
Booth RJ, Pennebaker JW. Emocje a odporność. W: Lewis M, Haviland-Jones JM (red.). Psychologia emocji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005; 701-716. 
Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Osobowość – stres a zdrowie. Difin, Warszawa 2008. 
Mausch K. Wprowadzenie do psychoneuroimmunologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003. 
Cameron-Bandler L, Lebeau M. W niewoli uczuć: jak wzbogacić własne życie emocjonalne. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1992. 
Bonneau A. Management of bone metastases. Can Fam Physician 2008; 54: 524-527. 
Blum RH, Novetsky D, Shasha D, Fleishman S. The multidisciplinary approach to bone metastases. Oncology 2003; 17: 845-857. 
Szulc A. Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014. 
Chapman MW. Chapman’s Orthopaedic Surgery. 3rd ed. Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia 2001. 
Dobrowolska M. Wybrane zasoby psychologiczne pacjentek chorych na raka jajnika a stopień nasilenia skutków ubocznych chemioterapii. Psychoonkologia 2013; 2: 56-61. 
Faller H, Olshausen B, Flentje M. Emotional distress and needs for psychosocial support among breast cancer patients at start of radiotherapy. Psychother Psychosom Med Psychol 2003; 53: 229-235. 
Ogińska-Bulik N. The role of social support in posttraumatic growth in people struggling with cancer. Health Psychology Report 2013; 1: 1-8.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe