eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Osobowość typu D a satysfakcja z życia i radzenie sobie z chorobą nowotworową

Joanna Kozaka
,
Patrycja Kobus

Psychoonkologia 2015, 2: 74–79
Data publikacji online: 2015/09/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Rozwój psychoonkologii przebiega w wielu ważnych kierunkach, a jednym z nich jest poszukiwanie powiązań uwarunkowań osobowościowych z adaptacją do sytuacji choroby i leczenia. Dużego znaczenia nabrało opisanie koncepcji osobowości typu D w chorobach somatycznych, także w chorobie nowotworowej. Celem pracy jest ocena natężenia cech osobowości typu D, poziomu satysfakcji z życia, a także stosowanych strategii radzenia sobie i powiązań między tymi zmiennymi u chorych w sytuacji silnego natężenia stresu (w trakcie chemioterapii nowotworu).

Materiał i metody: Badaniem objęto 40 pacjentów Wojewódzkiego Centrum Onkologicznego w Gdańsku. Wykorzystano Skalę do pomiaru typu D – DS-14, Skalę satysfakcji z życia – SWLS, Skalę przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej – Mini-MAC.

Wyniki: Wykazano wysoką satysfakcję z życia u badanych chorych oraz częstsze stosowanie strategii konstruktywnych. Osobowość typu D stwierdzono u 20% pacjentów onkologicznych. Osoby te charakteryzują się niższą satysfakcją z życia niż osoby nienależące do tego typu i mają tendencję do stosowania destrukcyjnych strategii radzenia sobie z chorobą.

Wnioski: Osobowość stresowa częściej występuje u pacjentów onkologicznych, co wiąże się z niższą satysfakcją z życia oraz destrukcyjnym stylem radzenia sobie z chorobą. Jednakże w celu potwierdzenia tego wyniku i ustalenia kierunku zależności między osobowością typu D a chorobą nowotworową należałoby wykonać badania podłużne z udziałem większej grupy osób.

Introduction: The development of psychooncology extends in a number of important directions; one of them is to look for connections personality determinants of adaptation to the situation of the disease and treatment. Very significant is to describe the role of concept of personality D in somatic diseases, including cancer. The purpose of the study was to evaluate the intensity of type D personality traits, level of satisfaction with life coping strategies and links between these variables among cancer patients during chemiotherapy.

Material and methods: The purpose of the study was to evaluate the intensity of type D personality traits, level of satisfaction with life coping strategies and links between these variables among cancer patients during chemiotherapy.

Results: Type D personality was found in 20% of cancer patients who also have a lower satisfaction with life and tend to use destructive coping strategies. The study showed high satisfaction with life in all patients and an increased use of constructive strategies.

Conclusions: Type D personality is more common in cancer patients than in healthy subjects and is associated with lower satisfaction with life and the destructive style of coping with cancer. However it is necessary to perform longitudinal studies involving a larger group of people.
słowa kluczowe:

nowotwór, osobowość typu D, satysfakcja z życia, radzenie sobie z chorobą nowotworową

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.