eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2014
vol. 64
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Owady żerujące na zwłokach jako alternatywne źródło ludzkiego materiału genetycznego

Rafał Skowronek
,
Marcin Tomsia
,
Kornelia Droździok
,
Jadwiga Kabiesz

Arch Med Sąd Kryminol 2014; 64 (4): 254–267
Data publikacji online: 2015/03/31
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W niektórych sprawach kryminalnych wykorzystanie klasycznych źródeł ludzkiego materiału genetycznego jest utrudnione lub nawet niemożliwe. Rozwiązaniem może być wykorzystanie owadów, zwłaszcza larw muchówek, żerujących na zwłokach. Aktualny przegląd opisów przypadków oraz badań eksperymentalnych dostępnych w bazach biomedycznych wykazał, że owady mogą stanowić cenne źródło ludzkiego kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), zarówno mitochondrialnego, jak i genomowego, umożliwiającego efektywną analizę, odpowiednio sekwencji regionów hiperzmiennych (HVR) i profili krótkich powtórzeń tandemowych (STR). Optymalnym źródłem ludzkiego DNA jest wole (część jelita) aktywnych larw muchówek III stadium. Puparia i wydaliny owadów również mogą być wykorzystane w praktyce genetyczno-sądowej zamiast zawartości przewodu pokarmowego.

In some criminal cases, the use of classical sources of human genetic material is difficult or even impossible. One solution may be the use of insects, especially blowfly larvae which feed on corpses. A recent review of case reports and experimental studies available in biomedical databases has shown that insects can be a valuable source of human mitochondrial and genomic deoxyribonucleic acid (DNA), allowing for an effective analysis of hypervariable region (HVR) sequences and short tandem repeat (STR) profiles, respectively. The optimal source of human DNA is the crop (a part of the gut) of active third-instar blowfly larvae. Pupae and insect faeces can be also used in forensic genetic practice instead of the contents of the alimentary tract.
słowa kluczowe:

entomologia sądowa, genetyka sądowa, larwy muchówek, identyfikacja osobnicza

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe