eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2017
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Owrzodzenie żylne – problem nie tylko osób starszych. Opis trzech przypadków klinicznych

Paulina Mościcka
,
Justyna Cwajda-Białasik
,
Maria T. Szewczyk
,
Arkadiusz Jawień

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2017; 11 (1): 5-12
Data publikacji online: 2017/04/12
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Długotrwała choroba prowadzi do poważnych powikłań, powoduje przykre dla chorego dolegliwości i objawy, w dużym stopniu upośledza jakość życia, prowadząc często do ograniczeń fizycznych i społecznych. Chorzy z owrzodzeniem żylnym z uwagi na poważny stopień zaawansowania choroby często rezygnują z aktywności zawodowej, społecznej i korzystają ze świadczeń rentowych. W niniejszej pracy zaprezentowano trzy opisy przypadków stosunkowo młodych chorych z owrzodzeniem żylnym (w wieku 50–52 lat). Pacjenci z powodu stopnia zaawansowania choroby zmuszeni byli zaprzestać podejmowania aktywności zawodowej i zacząć korzystać ze świadczeń rentowych. We wszystkich przypadkach podjęto działania związane z leczeniem przyczynowym, zastosowano kompresjoterapię oraz podjęto postępowanie miejscowe zgodne z założeniami strategii TIME.

Long-term disease leads to serious complications, causes unpleasant ailments and symptoms for the patient, to a large degree impairs the quality of life, reduces its comfort, and it often limits physical or social activity of the patient. Patients with venous ulcers are often forced to give up their professional and social activity, and to use disability benefits. The paper presents reports of three cases of relatively young patients with venous ulcers (from 50 to 52 years). As a result of the disease, patients were forced to resign from professional activity and start using disability benefits. In all presented cases, action related to the causal treatment has been taken and compression therapy has been used, as well as spot proceedings consistent with the strategy TIME.
słowa kluczowe:

owrzodzenie żylne, młody wiek chorych, kompresjoterapia, strategia TIME

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.