eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2014
vol. 64
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Oznaczanie kokainy i benzoiloekgoniny w paznokciach metodą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas z jonizacją przez elektrorozpylanie

Marzena Sykutera
,
Przemysław Piotrowski
,
Elżbieta Bloch-Bogusławska

Arch Med Sąd Kryminol 2014; 64 (3): 165–174
Data publikacji online: 2015/02/06
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Paznokcie obok włosów są materiałem biologicznym, którego analiza daje możliwość potwierdzenia przyjęcia ksenobiotyku nawet po kilku miesiącach od ich zażycia. Wyniki analizy paznokci mogą być wykorzystane np. jako dowód w sprawach z zakresu prawa cywilnego i karnego, w których fakt zażywania narkotyków w przeszłości może wpłynąć na decyzję sądu.

W pracy przedstawiono wyniki badań próbki paznokci pobranej od mężczyzny, który był podejrzany o handel kokainą i wprowadzenie jej do obrotu. Mężczyzna przyznał się, że narkotyk posiadał na własny użytek, ponieważ jest uzależniony od kokainy. Analiza paznokci metodą chromatografii cieczowej z detektorem mas (LC-ESI-MS) wykazała obecność kokainy w stężeniu 47 ng/mg oraz benzoiloekgoniny w stężeniu 14 ng/mg

Nails and hair are a biological matrix which can be analyzed to confirm the use of a xenobiotic even several months after intake. Results of nail analysis can be used, for example, as evidence in civil and criminal law cases in which a history of drug use can influence the court’s decision.

The paper presents results of analysis of a nail sample taken from a man who was suspected of trafficking cocaine. The suspect pleaded guilty to the possession of the drug for his own use because, as he claimed, he was addicted to cocaine. A nail sample was taken. Detection and quantification were carried out using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-ESI-MS). The concentration of cocaine in nails was found to be 47 ng/mg, and benzoylecgonine – 14 ng/mg.
słowa kluczowe:

kokaina, benzoiloekgonina, LC-ESI-MS, paznokcie rąk

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe