eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
3/2020
vol. 6
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Pacjent z ryzykiem sercowo-naczyniowym i bólem stawów

Katarzyna Kwiatkowska
1, 2
,
Artur Mamcarz
1, 2

1.
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2.
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Online publish date: 2020/09/22
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp

Nadciśnienie tętnicze i choroba zwyrodnieniowa stawów to dwie najczęstsze, przewlekłe przyczyny zgłaszania się pacjentów do gabinetu lekarza POZ [1]. Właściwy dobór farmakoterapii obu jednostek chorobowych, choć niekiedy wymaga czasu, nie nastręcza zazwyczaj lekarzowi większych problemów. Jeśli jednak mamy do czynienia z pacjentem z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym i równocześnie występującym zespołem bólowym stawów, niejednokrotnie pojawia się szereg wątpliwości co do właściwego postępowania i bezpieczeństwa stosowanego leczenia.

Opis przypadku

Do lekarza POZ zgłosił się 50-letni mężczyzna z powodu okresowo występujących bólów głowy oraz łatwiejszego męczenia się od kilku tygodni. Powyższe objawy pacjent wiązał z opieką nad matką, która przebyła w ostatnim czasie udar. Z wywiadu wynikało, że w przeszłości rozpoznawano u niego nadciśnienie tętnicze. Mężczyzna nie pamiętał nazw stosowanych leków, ale przyznał, że z uwagi na prawidłowe wówczas wartości ciśnienia tętniczego oraz zmianę miejsca zamieszkania i w związku z tym przychodni przed dwoma laty zaprzestał leczenia oraz nie kontrolował ciśnienia. Chory podawał, że przez wiele lat trenował siatkówkę, jednak z uwagi na obciążenie pracą zaniechał uprawiania sportu, co skutkowało przyrostem masy ciała o ok. 15 kg na przestrzeni lat. Dodatkowo pacjent poinformował, że od ok. 30 lat pali papierosy (średnio 20 sztuk dziennie), alkohol spożywa okazjonalnie. Oboje rodzice mężczyzny są leczeni z powodu nadciśnienia tętniczego, matka ma ponadto cukrzycę, a ojciec w wieku 60 lat przebył zawał serca. W badaniu przedmiotowym stwierdzono ciśnienie tętnicze 150/100 mm Hg (pomiar na obu kończynach górnych), tętno miarowe o częstości 80/min. Tony serca były głośne i prawidłowo zaakcentowane, a szmer pęcherzykowy nad polami płucnymi prawidłowy. W badaniu jamy brzusznej bez nieprawidłowości. Uwagę zwracała natomiast nadmiernie rozwinięta tkanka tłuszczowa i obwód pasa 103 cm. Masa ciała pacjenta wynosiła 97 kg, co przy wzroście 185 cm dało BMI (body mass index) 28,34 kg/m2.
Pacjentowi zalecono regularne pomiary ciśnienia tętniczego 2 razy dziennie i zapisywanie ich wyników, redukcję masy ciała (wydano zalecenia dotyczące diety i aktywności fizycznej) oraz szeroki panel badań laboratoryjnych i wykonanie...


View full text...
Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe