eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

2/2021
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Pielęgnacja skóry w leczeniu owrzodzeń żylnych. Opis przypadku

Lidia Czwakiel
1
,
Izabela Kuberka
1

1.
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza, SPZOZ w Tarnowie 2Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Chorób Układu Nerwowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
LECZENIE RAN 2021; 18 (2): 65–70
Data publikacji online: 2021/06/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zachowanie fizjologicznych funkcji i integralności skóry ma nadrzędne znaczenie w procesie regeneracji i odbudowy uszkodzonych tkanek. W przebiegu gojenia owrzodzeń w obrębie goleni występują dokuczliwe problemy skórne w postaci zmian troficznych, reakcji alergicznych na zastosowane środki antyseptyczne i stanów zapalnych skóry, które powstają w wyniku rozprzestrzeniania się miejscowego zakażenia rany. Wszystkie problemy dermatologiczne wymagają dużej uwagi, obserwacji objawów oraz reakcji na zastosowane środki pielęgnacyjne, antyseptyki i opatrunki specjalistyczne. Celem pracy jest podkreślenie znaczenia pielęgnacji i leczenia zmienionej chorobowo skóry dla całego procesu leczenia owrzodzenia. Przedstawiono przypadek 64-letniej pacjentki z niegojącym się od 12 lat owrzodzeniem żylnym oraz zmianami zapalnymi skóry wokół rany. Stosowanie agresywnych środków oraz miejscowych leków w postaci maści nie przyniosło efektu. Wdrożono miejscowe leczenie zachowawcze z uwzględnieniem całego procesu higieny rany, lawaseptyki, antyseptyki i leczenia miejscowego zmian skórnych. Kompresjoterapia o II stopniu ucisku była podstawą leczenia w celu zmniejszenia nadciśnienia żylnego i redukcji obrzęku. Wygojenie uzyskano po 111 dniach.

Maintaining the physiological function and integrity of the skin is paramount in the regeneration and reconstruction of damaged tissues. In the course of the healing of leg ulcers, there are troublesome skin problems in the form of trophic changes, allergic reactions to the applied antiseptics, and skin inflammations that arise as a result of the spread of local wound infection. All dermatologic problems require close attention, observation for symptoms, and response to the care products, antiseptics, and specialized dressings. The aim of this study is to emphasize the importance of care and treatment of the lesioned skin to the overall healing process of ulceration. A case of a 64-year-old female patient with a venous ulcer that has not healed for 12 years, and with inflammatory changes in the skin around the wound was presented. The use of aggressive agents and topical medications in the form of ointments had no effect. Local conservative treatment was implemented with the whole wound hygiene, lavaseptic, antiseptic, and topical treatment of skin lesions. Grade II compression therapy was the basis of the treatment to reduce venous hypertension and reduce oedema. Healing was achieved after 111 days.
słowa kluczowe:

owrzodzenie goleni, zmiany skórne, higiena rany

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe