eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2015
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Planowanie opieki pielęgniarskiej z zastosowaniem ICNP® nad chorym żywionym pozajelitowo w okresie okołooperacyjnym

Elżbieta Kozłowska
,
Maria T. Szewczyk
,
Katarzyna Cierzniakowska
,
Aleksandra Popow

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 4: 203-209
Data publikacji online: 2015/12/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wsparcie żywieniowe znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy żywienie drogą przewodu pokarmowego jest niemożliwe, przeciwwskazane lub niewystarczające. W każdym przypadku stanowi ono agresywną interwencję wpływającą na metabolizm chorego i nie jest pozbawione ryzyka występowania groźnych w skutkach powikłań. Powodzenie leczenia żywieniowego zależy od wiedzy, umiejętności i zaangażowania całego zespołu terapeutycznego. Współczesne pielęgniarki dążą do posługiwania się uproszczoną, jednolitą i przejrzystą dokumentacją medyczną. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej – ICNP®, to niewątpliwie pierwszy międzynarodowy standard i odpowiednie narzędzie pracy dla pielęgniarek. W pracy zaprezentowano wybrane diagnozy i interwencje pielęgniarskie mające zastosowanie u chorych żywionych pozajelitowo.

Nutrition support can be used in situations when enteral nutrition is impossible, contraindicated or insufficient. In every case it is an aggressive intervention which influences on patient’s metabolism and may risk in appearance of dangerous complications. Success of nutrition therapy depends on knowledge, skills and commitment of the whole therapeutic team. Today, nurses tend to use simplified, unitary and clean medical documentation. ICNP® is undoubtly the first international standard and adequate work tool for nurses. In this study diagnoses and nursery interventions used among patients with parenteral nutrition are presented.
słowa kluczowe:

żywienie pozajelitowe, opieka pielęgniarska, diagnoza pielęgniarska, okres okołooperacyjny

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.