eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2018
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Podskórna i podjęzykowa droga stosowania immunoterapii alergenowej. Schematy leczenia

Jacek Gocki
,
Zbigniew Bartuzi

Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 3: 137–144
Data publikacji online: 2018/09/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Immunoterapia alergenowa powinna być prowadzona przez doświadczonego lekarza specjalistę alergologa ze względu na możliwość wystąpienia w czasie terapii reakcji niepożądanych. Schemat leczenia w immunoterapii podskórnej i podjęzykowej składa się z fazy leczenia początkowego oraz fazy leczenia podtrzymującego. Faza leczenia początkowego polega na stopniowym zwiększaniu dawki podawanego alergenu aż do osiągnięcia maksymalnej dobrze tolerowanej dawki lub dawki maksymalnej zalecanej przez producenta preparatu. Faza leczenia podtrzymującego polega na systematycznym podawaniu w równych odstępach czasowych osiągniętej maksymalnej dawki z fazy początkowej. Immunoterapię na alergeny całoroczne można rozpocząć w dowolnym momencie, natomiast w przypadku alergenów sezonowych 4–24 tygodni przed sezonem ekspozycji. Czas trwania immunoterapii zamyka się w granicach 3–5 lat. W immunoterapii na jad owadów błonkoskrzydłych stosuje się schematy przyspieszone, które pozwalają skrócić fazę leczenia początkowego od kilku tygodni (cluster), kilku dni (rush) do kilku godzin (ultra rush). Polegają one na częstszym niż raz w tygodniu podawaniu dawki szczepionki, ale wiążą się z częstym występowaniem poważnych alergicznych działań niepożądanych. Powinny być prowadzone przez alergologa w warunkach szpitalnych.

Allergen-specific immunotherapy should be carried out by an experienced specialist allergologist because of the possibility of adverse reactions occurring during treatment. The treatment regimen in subcutaneous and sublingual immunotherapy consists of the phase of initial treatment and the phase of maintenance treatment. The initial treatment phase consists of a gradual increase in the dose of the allergen administered until the maximum tolerated dose or the maximum dose recommended by the manufacturer is reached. The maintenance phase is based on systematic administration of the maximal dose from the initial phase. Immunotherapy for perennial allergens can be started at any time, while for seasonal allergens should begin 4–24 weeks before the season of exposure. The recommended duration of immunotherapy sums up to 3–5 years. In the hymenoptera venom immunotherapy, accelerated schemes are used to shorten the initial treatment phase from several weeks (cluster), several days (rush) to several hours (ultra rush). They consist of more than once a week administration of a dose of the vaccine, but they are associated with the frequent occurrence of serious allergic side effects, and should be carried out at the hospital.
słowa kluczowe:

immunoterapia alergenowa, alergia, leczenie

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.