eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2021
vol. 37
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Porównanie wpływu chlorheksydyny i czynnika sieciującego kolagenu (ekstraktu z dębu) zastosowanych przez różny okres na wytrzymałość wiązania materiału kompozytowego z zębiną na mikrorozciąganie

Roghayeh Ghasemi
1
,
Mehran Mapar
2
,
Faramarz Zakavi
2

1.
Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran
2.
Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (2): 125–130
Data publikacji online: 2021/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Głównym celem stomatologii odtwórczej jest zapewnienie wytrzymałości wiązania żywicy z zębiną. W celu wzmocnienia tego wiązania zaproponowano kilka materiałów. Zewnętrzne czynniki sieciujące to grupa materiałów, które poprawiają wiązania kolagenowe. Proantocyjanidyny to klasa polifenoli występujących w różnych roślinach, w tym w dębie. Cel pracy: Porównanie wpływu chlorheksydyny i czynnika sieciującego kolagenu (ekstraktu z dębu) zastosowanych przez różny czas na wytrzymałość wiązania materiału kompozytowego z zębiną na mikrorozciąganie.

Materiał i metody
W badaniu in vitro zebrano owoce dębu i przygotowano z nich 33-procentowy ekstrakt. Następnie z 14 zębów trzonowych usunięto szkliwo i odsłonięta została zębina. Zastosowano 5 różnych protokołów do przygotowania zębów: 1) zastosowanie ekstraktu z dębu przez 90 s, 2) zastosowanie ekstraktu z dębu przez 180 s, 3) zastosowanie ekstraktu z dębu oraz chlorheksydyny przez 90 s, 4) zastosowanie ekstraktu z dębu oraz chlorheksydyny przez 180 s oraz 5) grupa kontrolna. Na koniec porównano wytrzymałości wiązania pomiędzy grupami.

Wyniki
Maksymalną i minimalną wytrzymałość wiązania stwierdzono w grupie kontrolnej i grupie 1 (odpowiednio 24,86 vs 19,49). We wszystkich 4 grupach badanych wykazano istotnie niższą wytrzymałość wiązania niż w grupie kontrolnej. Poziom istotności wynosił poniżej 0,0001. Najmniejsze średnie różnice w stosunku do grupy kontrolnej (4,75) zaobserwowano w grupie 4.

Wnioski
Nasze badanie wykazało, że leczenie z zastosowaniem ekstraktu z dębu przyniosło zmniejszenie wytrzymałości wiązania żywicy z zębiną.Introduction
he chief goal of restorative dentistry is to provide resin-dentin bond strength. Several materials have been proposed to strengthen the bond. External cross-link factors are a group of materials that improve the collagenic cross-links. Proanthocyanidins are a class of polyphenols found in a variety of plants including oak. Aim of the research: To compare the effect of chlorhexidine and collagen cross-linking agent (oak extract) used for different times on composite-dentine micro tensile.

Material and methods
In the in vitro study, oak fruit was collected and used to make 33% oak extract. After that, 14 molar teeth were used, enamel was removed, and dentin was exposed. Then, 5 different protocols were used to prepare the teeth: 1. Using oak extract for 90 s, 2. Using oak extract for 180 s, 3. Using oak extract and chlorhexidine for 90 s, 4. Using oak extract and chlorhexidine for 180 s, and 5. Control group. Finally, the bonding strength was compared between the groups.

Results
The maximum and minimum of bond strength were found in control and group 1 (24.86 vs. 19.49), respectively. All 4 intervention groups showed significant lower bonding strength than did the controls. The level of significance was lower than 0.0001. The least mean differences with controls (4.75) were seen in group 4.

Conclusions
Our findings indicated that treatment with oak extract led to a decrease of the resin-dentin bond strength.

słowa kluczowe:

chlorheksydyna, kolagen, ekstrakt z dębu, wiązanie materiału kompozytowego z zębiną

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.