eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2017
vol. 67
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Pośmiertna identyfikacja plemników na skórze ludzkiej przy wykorzystaniu znakowanych fluorescencyjnie przeciwciał monoklonalnych

Said S. Elshama
,
Sanaa M. Aly
,
Metwally E. Abdalla
,
Wael A. Hassan

Arch Med Sąd Kryminol 2017; 67 (2): 121–133
Data publikacji online: 2017/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Identyfikacja śladów nasienia ma istotne znaczenie, zwłaszcza w sprawach wymagających potwierdzenia, że doszło do napaści na tle seksualnym. Przy wykrywaniu nasienia specjaliści medycyny sądowej zazwyczaj wykorzystują metodę wymazu z pochwy, choć ważną rolę odgrywa także analiza obecności nasienia na skórze. Pośmiertna identyfikacja plemników na skórze objętej rozkładem gnilnym stanowi przedmiot ciągłych badań. Sperm Hy-Liter™ jest techniką bazującą na przeciwciałach, która może być wykorzystywana w medycynie sądowej do identyfikacji główek plemników ludzkich w zaplamieniach biologicznych. Technika może wyeliminować trudności z wizualizacją plemników, które występują w metodzie tradycyjnej. Celem pracy było porównanie metody konwencjonalnej (mikroskop optyczny oraz barwienie hematoksyliną i eozyną) z metodą fluorescencyjną (mikroskop fluorescencyjny i barwienie z wykorzystaniem zestawu Sperm Hy-Liter™) w pośmiertnej identyfikacji plemników na skórze ludzkiej w różnych odstępach czasowych. Fragment skóry ludzkiej podzielono na trzy skrawki. Pierwszy stanowił ujemną próbkę kontrolną, natomiast na drugim i trzecim skrawku skóry rozprowadzono nasienie. Pierwszy (kontrolny) i drugi skrawek skóry wybarwiono hematoksyliną i eozyną w celu obserwacji pod mikroskopem optycznym. Trzeci skrawek poddano barwieniu przy wykorzystaniu zestawu Sperm Hy-Liter™, a następnie analizowano pod mikroskopem fluorescencyjnym. Okres identyfikowalności plemników wynosił do 110 dni przy zastosowaniu zestawu Sperm Hy-Liter™ i mikroskopu fluorescencyjnego oraz do 12 dni w przypadku próbek barwionych hematoksyliną i eozyną, a następnie analizowanych pod mikroskopem optycznym. Zaleca się przeprowadzenie kolejnych badań w celu weryfikacji dokładności zastosowanej metody pośmiertnej identyfikacji plemników na skórze ludzkiej, a także oceny czasu ich utrzymywania się w poszczególnych lokalizacjach ciała i na różnych materiałach.

Identification of semen residues has relevant consequences, especially for what concerns the ascertainment of possible sexual assault. Forensic scientists usually focus on the vaginal swab for semen detection despite the importance of semen deposition on the skin. Postmortem identification of spermatozoa on putrefied human skin is still under investigation. Sperm Hy-Liter™ is an antibody technique, used to identify human spermatozoa heads in forensic stains. This approach has the potential to eliminate spermatozoa visualization problems in a traditional method. Therefore, the present study aimed to compare between the traditional method (light microscope and staining via hematoxylin/eosin) and a fluorescence-based method (by using fluorescent microscope and staining via Sperm Hy-Liter™) for postmortem identification of spermatozoa on human skin at different time intervals. A piece of human skin was divided into three strips; the first was a negative control while semen was spread on the second and third skin strips. The first (control) and second groups were stained by hematoxylin/eosin for light microscopic examinations. The third group was stained by Sperm Hy-Liter™ then examined under fluorescent microscope. The results revealed that the spermatozoa identifiability was up to 110 days based on Sperm Hy-Liter™ and fluorescent microscope, while it was up to 12 days via using hematoxylin/eosin and light microscope. Further studies are recommended in order to verify not only the accuracy of the used method on skin of dead victims but also to evaluate persistence of spermatozoa on different body sites and fabrics.
słowa kluczowe:

plemniki, identyfikacja, napaść na tle seksualnym, analiza mikroskopowa

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe