eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2017
vol. 67
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Pośmiertna identyfikacja plemników na skórze ludzkiej przy wykorzystaniu znakowanych fluorescencyjnie przeciwciał monoklonalnych

Said S. Elshama, Sanaa M. Aly, Metwally E. Abdalla, Wael A. Hassan

Arch Med Sąd Kryminol 2017; 67 (2): 121–133
Data publikacji online: 2017/11/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Identyfikacja śladów nasienia ma istotne znaczenie, zwłaszcza w sprawach wymagających potwierdzenia, że doszło do napaści na tle seksualnym. Przy wykrywaniu nasienia specjaliści medycyny sądowej zazwyczaj wykorzystują metodę wymazu z pochwy, choć ważną rolę odgrywa także analiza obecności nasienia na skórze. Pośmiertna identyfikacja plemników na skórze objętej rozkładem gnilnym stanowi przedmiot ciągłych badań. Sperm Hy-Liter™ jest techniką bazującą na przeciwciałach, która może być wykorzystywana w medycynie sądowej do identyfikacji główek plemników ludzkich w zaplamieniach biologicznych. Technika może wyeliminować trudności z wizualizacją plemników, które występują w metodzie tradycyjnej. Celem pracy było porównanie metody konwencjonalnej (mikroskop optyczny oraz barwienie hematoksyliną i eozyną) z metodą fluorescencyjną (mikroskop fluorescencyjny i barwienie z wykorzystaniem zestawu Sperm Hy-Liter™) w pośmiertnej identyfikacji plemników na skórze ludzkiej w różnych odstępach czasowych. Fragment skóry ludzkiej podzielono na trzy skrawki. Pierwszy stanowił ujemną próbkę kontrolną, natomiast na drugim i trzecim skrawku skóry rozprowadzono nasienie. Pierwszy (kontrolny) i drugi skrawek skóry wybarwiono hematoksyliną i eozyną w celu obserwacji pod mikroskopem optycznym. Trzeci skrawek poddano barwieniu przy wykorzystaniu zestawu Sperm Hy-Liter™, a następnie analizowano pod mikroskopem fluorescencyjnym. Okres identyfikowalności plemników wynosił do 110 dni przy zastosowaniu zestawu Sperm Hy-Liter™ i mikroskopu fluorescencyjnego oraz do 12 dni w przypadku próbek barwionych hematoksyliną i eozyną, a następnie analizowanych pod mikroskopem optycznym. Zaleca się przeprowadzenie kolejnych badań w celu weryfikacji dokładności zastosowanej metody pośmiertnej identyfikacji plemników na skórze ludzkiej, a także oceny czasu ich utrzymywania się w poszczególnych lokalizacjach ciała i na różnych materiałach.

Identification of semen residues has relevant consequences, especially for what concerns the ascertainment of possible sexual assault. Forensic scientists usually focus on the vaginal swab for semen detection despite the importance of semen deposition on the skin. Postmortem identification of spermatozoa on putrefied human skin is still under investigation. Sperm Hy-Liter™ is an antibody technique, used to identify human spermatozoa heads in forensic stains. This approach has the potential to eliminate spermatozoa visualization problems in a traditional method. Therefore, the present study aimed to compare between the traditional method (light microscope and staining via hematoxylin/eosin) and a fluorescence-based method (by using fluorescent microscope and staining via Sperm Hy-Liter™) for postmortem identification of spermatozoa on human skin at different time intervals. A piece of human skin was divided into three strips; the first was a negative control while semen was spread on the second and third skin strips. The first (control) and second groups were stained by hematoxylin/eosin for light microscopic examinations. The third group was stained by Sperm Hy-Liter™ then examined under fluorescent microscope. The results revealed that the spermatozoa identifiability was up to 110 days based on Sperm Hy-Liter™ and fluorescent microscope, while it was up to 12 days via using hematoxylin/eosin and light microscope. Further studies are recommended in order to verify not only the accuracy of the used method on skin of dead victims but also to evaluate persistence of spermatozoa on different body sites and fabrics.
słowa kluczowe:

plemniki, identyfikacja, napaść na tle seksualnym, analiza mikroskopowa

referencje:
Gibelli D, Mazzarelli D, Rizzi A, Kustermann A, Cattaneo C. Persistence of spermatozoa on decomposing human skin: a scanning electron microscopy study. Int J Legal Med 2013; 127: 975-979.
Van den Berge M, Ozcanhan G, Zijlstra S, Lindenbergh A, Sijen T. Prevalence of human cell material: DNA and RNA profiling of public and private objects and after activity scenarios. Forensic Sci Int Genet 2016; 21: 81-89.
De Moors A, Georgalis T, Armstrong G, Modler J, Frégeau CJ. Sperm Hy-Liter™: an effective tool for the detection of spermatozoa in sexual assault exhibits. Forensic Sci Int Genet 2013; 7: 367-379.
Allery JP, Telmon N, Mieusset R, Blanc A, Rougé D. Cytological detection of spermatozoa: comparison of three staining methods. J Forensic Sci 2001; 46: 349-351.
Sanders CT, Reisenbigler EK, Peterson DA. Laser microdissection separation of pure spermatozoa populations from mixed cell samples for forensic DNA analysis. 2007. https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/217268.pdf
Vandewoestyne M, Van Hoofstat D, Van Nieuwerburgh F, Deforce D. Automatic detection of spermatozoa for laser capture microdissection. Int J Legal Med 2009; 123: 169-175.
Stefanidou M, Alevisopoulos G, Spiliopoulou C. Fundamental issues in forensic semen detection. West Indian Med J 2010; 59: 280-283.
De Moors A, Georgalis T, Armstrong G, Modler J, Frégeau CJ. Validation of the fluorescence-based Sperm Hy-Liter™ kit as a means to standardize spermatozoa identification in sexual assault cases. Forensic Sci Int Genet Supplement Series 2011; 3: e31-e32.
Westring CG, Wiuf M, Nielsen SJ, Fogleman JC, Old JB, Lenz C, Reich KA, Morling N. SPERM HY-LITERTM for the identification of spermatozoa from sexual assault evidence. Forensic Sci Int Genet 2014; 12: 161-167.
Grossin C, Sibille I, Lorin de la Grandmaison G, Banasr A, Brion F, Durigon M. Analysis of 418 cases of sexual assault. Forensic Sci Int 2003; 131: 125-130.
Herr J. SpermPaint optimization and validation. NIJ Grant 2000-IJ-CX-K013 Report. 2007. Available at http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/220289.pdf.
Tobe SS, Dennany L, Vennemann M. An assessment of the subjectivity of sperm scoring. Forensic Sci Int 2015; 251: 83-86.
Willott GM, Allard JE. Spermatozoa – their persistence after sexual intercourse. Forensic Sci Int 1982; 19: 135-154.
Allard JE. The collection of data from findings in cases of sexual assault and the significance of spermatozoa on vaginal, anal and oral swabs. Sci Justice 1997; 37: 99-108.
Collins KA, Bennett AT. Persistence of spermatozoa and prostatic acid phosphatase in specimens from deceased individuals during varied postmortem intervals. Am J Forensic Med Pathol 2001; 22: 228-232.
Collins KA, Rao PN, Hayworth R, Schnell S, Tap MP, Lantz PE, Geisinger KR, Pettenati MJ. Identification of sperm and non-sperm male cells in cervicovaginal smears using fluorescence in situ hybridization: applications in alleged sexual assault cases. J Forensic Sci 1994; 39: 1347-1355.
Miller KW, Old J, Fischer BR, Schweers B, Stipinaite S, Reich K. Developmental validation of the SPERM HY-LITERTM kit for the identification of human spermatozoa in forensic samples. J Forensic Sci 2011; 56: 853-865.
Vandewoestyne M, Van Hoofstat D, Van Nieuwerburgh F, Deforce D. Automatic detection of spermatozoa for laser capture microdissection. Int J Legal Med 2009; 123: 169-175.
Szkuta B, Ballantyne KN, van Oorschot RA. Transfer and persistence of DNA on the hands and the influence of activities performed. Forensic Sci Int Genet 2017; 28: 10-20.
Van Oorschot RAH, Goray M, Eken E, Mitchell RJ. Impact of relevant variables on the transfer of biological substances. Forensic Sci Int Genet Series 2009; 2: 547-548.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe