ISSN: 1505-8409
Przewodnik Lekarza/Guide for GPs
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2007
vol. 10
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w pokrzywce. Konsensus zespołu specjalistów w dziedzinie dermatologii i wenerologii oraz alergologii

Wiesław Gliński, Wojciech Silny, Magdalena Czarnecka-Operacz, Marek Jutel, Tadeusz Płusa, Waldemar Placek

Przew Lek 2007; 3: 14-24
Data publikacji online: 2007/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Pokrzywka to schorzenie o złożonej i niejednorodnej etiologii, łatwe do rozpoznania, stanowiące jednak trudne wyzwanie w zakresie określenia przyczyny objawów oraz leczenia. W przypadku każdego pacjenta konieczne jest przeprowadzenie pełnego panelu badań dodatkowych zarówno w zakresie podstawowym, jak i swoistych prób prowokacyjnych. Postępowanie terapeutyczne obejmuje przede wszystkim unikanie czynników prowokujących objawy kliniczne oraz leczenie chorób związanych z ich występowaniem. W terapii objawowej w pierwszej kolejności stosuje się leki przeciwhistaminowe drugiej generacji, charakteryzujące się dodatkowym działaniem przeciwzapalnym oraz dobrym profilem bezpieczeństwa. W ciężkich przypadkach, niepoddających się ww. leczeniu należy zwiększyć dawkę stosowanego leku przeciwhistaminowego (nawet 4-krotnie), a w razie braku efektu zastosować wybrane metody alternatywne. Trzeba jednak podkreślić, że włączanie glikokortykosteroidoterapii ogólnej oraz cyklosporyny A – ze względu na potencjalne działania niepożądane tych leków – powinno być zarezerwowane jedynie dla ciężkich przypadków klinicznych.

Urticaria is characterized by a complex and diverse aetiology. It is an easy disease to diagnose but identification of elicitating factors as well as treatment present a great challenge for physicians. Each individual patient requires the whole panel of diagnostic procedures including specific provocations, selected according to the clinical characteristics of the case. The first line therapeutic approach is composed of avoidance of triggering factors and treatment of any associated diseases. Symptomatic pharmacological treatment with second generation antihistamines presenting antiinflammatory properties and low adverse effect profile is effective in most patients. In severe nonresponding cases higher doses of antihistamines (up to fourfold) should be applied before switching to selected alternative medications. It should be stressed that systemic treatment with corticosteroids or cyclosporin A because of their unfavourable adverse effect profile is reserved only for severely affected patients.
słowa kluczowe:

pokrzywka, diagnostyka, leczenie

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe