eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2020
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Postępowanie w chorobach alergicznych u dzieci w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2

Marcin Baut
1
,
Jadwiga Biela-Mazur
1
,
Anna Czyżewska-Dudek
1
,
Ryszard Kurzawa
1, 2

1.
Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Odział Terenowy w Rabce-Zdroju, Polska
2.
Instytut Nauk o Zdrowiu, Kosmetologia, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Polska
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2020; 7, 3: 153–161
Data publikacji online: 2020/07/24
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
W artykule przedstawiono i podsumowano aktualny stan wiedzy na temat postępowania w chorobach alergicznych u dzieci w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2. U pacjentów z chorobami alergicznymi nie występują odmienne objawy COVID-19. Dzieci z atopią przechodzą tę infekcję łagodnie, podobnie jak większość dzieci. Dostępne aktualnie wytyczne polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych rekomendują kontynuację terapii chorób alergicznych zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami w celu minimalizacji niekorzystnych skutków przerwania leczenia. Utrzymanie dotychczasowego leczenia wziewnymi i systemowymi glikokortykosteroidami, lekami przeciwleukotrienowymi i przeciwhistaminowymi nie stanowi czynnika ryzyka wystąpienia zakażenia SARS-CoV-2, dlatego terapia nie powinna być przerywana. Niekontrolowana astma i alergia mogą zwiększać ryzyko zakażenia i ciężkiego przebiegu COVID-19. Skuteczna terapia alergicznego nieżytu nosa może sprzyjać ograniczeniu transmisji wirusa. W przypadku dzieci z atopowym zapaleniem skóry należy pamiętać o częstszym stosowaniu preparatów barierowych do pielęgnacji skóry atopowej, aby uniknąć niekorzystnych skutków zwiększonego zużycia mydeł i płynów odkażających. Leczenie miejscowe należy kontynuować. Nie zaleca się rozpoczynania immunoterapii alergenami wziewnymi w okresie pandemii. W przypadku immunoterapii alergenowo swoistej preferowana jest forma podjęzykowa. Jeżeli istnieją warunki do bezpiecznej epidemiologicznie kontynuacji klasycznej immunoterapii swoistej alergenami wziewnymi, nie należy jej przerywać. Preferowaną metodą kontynuowania opieki specjalistycznej w celu zminimalizowania ryzyka transmisji zakażenia SARS-CoV-2 w placówkach medycznych są teleporady.

The article presents and summarizes the current state of knowledge about the management and treatment of allergic diseases in children during the SARS-CoV-2 pandemic. Patients with allergic diseases do not show different symptoms of COVID-19. Children with atopy, like most children, undergo this infection mildly. Current recommendations of Polish and international societies recommend continuing the therapy of allergic diseases to minimize the adverse effects of discontinuing treatment. Continuing treatment with inhaled and oral glucocorticosteroids, antihistamines and anti-leukotriene drugs is not a risk factor for SARS-CoV-2 infection and should not be stopped. Effective treatment of allergic rhinitis may have a positive effect on reducing the transmission of the virus. For children with atopic dermatitis it is essential to use barrier preparations to care atopic skin more often to minimize side effects of excessive use of soaps and disinfectant fluids. It is not recommended to start immunotherapy with inhaled allergens during a pandemic. If there are conditions for epidemiologically safe continuation of specific immunotherapy, the sublingual form is preferred. To minimize the risk of transmission of SARS-CoV-2 infection in medical facilities, telemedicine is the preferred method for continuing specialist care.
słowa kluczowe:

SARS-CoV-2, koronawirus, COVID-19, choroby alergiczne
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.