eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2018
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Wytyczne/zalecenia

Postępowanie w przypadku podejrzenia reakcji nadwrażliwości na leki. Wytyczne Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Marek L. Kowalski
,
Grażyna Bochenek
,
Anna Bodzenta-Łukaszyk
,
Joanna Glück
,
Michał Kurek
,
Marita Nittner-Marszalska
,
Grzegorz Porębski
,
Iwona Poziomkowska-Gęsicka
,
Barbara Rymarczyk
,
Grażyna Sławeta
,
Małgorzata Wiśniewska
,
Joanna Makowska

Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2018; 5, 1: 58–61
Data publikacji online: 2018/03/23
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Przy podejrzeniu nadwrażliwości na lek niezbędna jest współpraca specjalisty alergologa z lekarzem POZ lub lekarzem prowadzącym leczenie. Dokumentacja lekarska powinna zawierać wszystkie niezbędne w diagnostyce informacje, a szczególnie nazwę, formę i dawkę leku podejrzanego o wywołanie nadwrażliwości, obraz kliniczny i dynamikę reakcji oraz listę równocześnie stosowanych leków. Specjalista alergolog powinien ustalić schemat postępowania diagnostycznego i bezpieczną terapię dla pacjenta. Niezbędne jest również wydanie choremu wyczerpującej karty informacyjnej.

Cooperation between an allergist and general practitioner or another physician taking care of a patient is necessary in the case of suspicion of drug hypersensitivity. Medical history should contain information required in the diagnostic process, such as a name, a form and a dose of culprit drug, clinical symptoms, dynamics of the reaction and a list of all drugs taken at the same time. A specialist on allergology should create a diagnostic procedure scheme and a safe therapy for the patient. The patient should be delivered with a comprehensive information leaflet.
słowa kluczowe:

nadwrażliwość na leki, lek sprawczy, diagnostyka
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.