eISSN: 1733-7607
ISSN: 1733-4101
Leczenie Ran
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2023
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Powikłania skórne u chorych ze stomią jelitową

Elżbieta Kozłowska
1
,
Katarzyna Cierzniakowska
1
,
Aleksandra Popow
1
,
Maria T. Szewczyk
1

1.
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
LECZENIE RAN 2023; 20 (1): 19-25
Data publikacji online: 2023/04/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Stomia jelitowa jest celowo wykonanym połączeniem światła jelita z powierzchnią ciała w wyniku przeprowadzonej procedury chirurgicznej. Prawidłowo funkcjonująca stomia ma duży wpływ na jej akceptację przez chorego oraz na jego jakość życia. Nadal największym problemem dla chorego, pomimo ciągłego udoskonalania technik operacyjnych i odpowiedniego przygotowania przedoperacyjnego, są powikłania skórne wokół stomii. Występują z dużą częstością i skutkują nieszczelnością sprzętu stomijnego oraz zwiększonym kosztem zaopatrzenia stomii. Powikłaniom stomii w wielu przypadkach można skutecznie zapobiegać. Znajomość czynników ryzyka wystąpienia zmian skórnych pozwala na wczesne ich wyeliminowanie bądź podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych.

An intestinal stoma is a deliberately performed connection of the intestinal lumen with the surface of the body as a result of a surgical procedure. The proper functioning of a stoma has a large impact on its acceptance by the patient and on his/her quality of life. Despite the continuous improvement of surgical techniques and appropriate preoperative preparation of the patient, complications of the skin around the stoma are still the biggest problem for the patient. They occur with high frequency and result in leakage of ostomy equipment and increased cost of stoma care. Complications of the stoma in many cases can be effectively prevented. Knowledge of risk factors for skin lesions allows for their early elimination or for appropriate preventive measures to be taken.
słowa kluczowe:

stomia jelitowa, powikłania skórne w okolicy stomii, uszkodzenia skóry w okolicy stomii związane z wilgocią

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.