eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2017
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poziom depresji i postrzeganego wsparcia społecznego u rodziców dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej

Anna Burkiewicz
1
,
Marzena Samardakiewicz
1, 2
,
Tomasz Karczmarczyk
3

1.
Zakład Psychologii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
2.
Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3.
Klinika Chirurgii Onkologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Psychoonkologia 2017, 21 (1): 17-21
Data publikacji online: 2017/09/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Rozpoznanie choroby nowotworowej u dziecka dotyka całą rodzinę. Rodzice chorujących dzieci stanowią grupę szczególnie podatną na wystąpienie negatywnych emocji i zakłóceń w funkcjonowaniu psychicznym. Celem przeprowadzonego badania była ocena poziomu depresji i postrzeganego wsparcia społecznego wśród rodziców dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej.

Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 50 rodziców dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej. W badaniu zastosowano ankietę własnego autorstwa, Skalę Depresji Becka (BDI) oraz Skalę Oceny Wsparcia Społecznego (Interpersonal Support Evaluation List – 40 v. General Population ISEL-40 v. GP).

Wyniki i wnioski: W badanej grupie rodziców średni wynik w skali BDI wynosił 18 punktów (SD = 8, p > 0,05). U większości badanych występowały co najmniej objawy klasyfikowane jako łagodna depresja (68%), a u istotnej części z nich objawy depresji umiarkowanej (16%) i ciężkiej (16%). W przeprowadzonym badaniu uzyskano istotną statystycznie korelację między poziomem depresji a wynikami poszczególnych podskal Skali Oceny Wsparcia Społecznego. Najwyższą, umiarkowaną korelację uzyskano między depresyjnością a podskalą samooceny (r = –0,4717, p = 0,001). Uzyskane wyniki ukazują przydatność narzędzi przesiewowych, takich jak BDI oraz Skali Oceny Wsparcia Społecznego, w rozpoznawaniu ryzyka depresji u rodziców i identyfikowaniu deficytów wsparcia społecznego.

Introduction: The diagnosis of cancer in a child affects the entire family. Parents of ill children are particularly vulnerable to negative emotions and psychological disorders. The aim of the study was to assess the level of depression and perceived social support among parents of children treated for cancer.

Material and methods: The study group consisted of 50 parents of children diagnosed with cancer. Data were collected using a survey form, the Beck Depression Inventory (BDI) and the Social Support Rating Scale (ISEL-40 v. GP).

Results and conclusions: In the group of parents the average score on the BDI was 18 points (SD = 8, p > 0.05). In most subjects experienced at least symptoms classified as mild depression (68%) and in a substantial part of their symptoms of moderate (16%) and severe (16%) depression. In this trial achieved a statistically significant correlation between depression level and the results of each subscales in the Social Support Rating Scale. The highest, moderate correlation was obtained between depressiveness and self-esteem subscale (r = –0.4717, p = 0.001). The results show the usefulness of screening tools, such as the BDI and Social Support Rating Scale in recognition of the risk of depression in parents and identifying their deficits in social support.
słowa kluczowe:

onkologia dziecięca, depresja, wsparcie społeczne, rodzice

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.