eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2015
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poziom empatii i wykształcenia jako czynniki moderujące syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek onkologicznych

Małgorzata Agata Lochmajer

Medycyna Paliatywna 2015; 7(4): 268–275
Data publikacji online: 2016/03/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Wypalenie zawodowe dotyczy osób pracujących w różnych zawodach ukierunkowanych na ludzi. Stanowi ono ważne zagadnienie zwłaszcza dla pielęgniarek pracujących z pacjentem onkologicznym. Autorka badania skupiła się na poznaniu wpływu poziomu empatii i wykształcenia pielęgniarek onkologicznych na kształtowanie się syndromu wypalenia zawodowego. Związek empatii i wykształcenia z wypaleniem zawodowym wykazany w tym opracowaniu potwierdza potrzebę rozwijania empatii i własnych kompetencji w procesie edukacji, co prowadzi do obniżenia stresu, który towarzyszy szczególnie kontaktom z pacjentem cierpiącym, umierającym lub będącym w innej sytuacji traumatycznej.

Materiał i metody: Badaniem objęto 121 pielęgniarek onkologicznych pracujących na różnych oddziałach onkologicznych, w tym: radioterapii, chemioterapii, brachyterapii, transplantologii, przychodni i innych. W pracy zastosowano metodę kwestionariuszową z wykorzystaniem następujących narzędzi badawczych: Kwestionariusz wypalenia zawodowego (Maslach Burnout Inventory – MBI) autorstwa C. Maslach oraz Popularny kwestionariusz inteligencji emocjonalnej (PKIE), z którego wyciągnięto skalę empatii (EMP) autorstwa A. Jaworskiej i A. Matczak.

Wyniki: Wykazano związek pomiędzy poziomem wykształcenia a pojawieniem się syndromu wypalenia. Nie odnotowano związku pomiędzy poziomem empatii a poziomem wypalenia zawodowego pielęgniarek onkologicznych. Stwierdzono związek niskiego poziomu empatii z brakiem satysfakcji zawodowej.

Wnioski: Głównym czynnikiem moderującym syndrom wypalenia zawodowego pielęgniarek onkologicznych jest ich poziom wykształcenia, który wpływa również na kształtowanie się poziomu empatii.

Introduction: The burnout syndrome affects people working in various professions focused on helping others. It is an important issue especially for those nurses who work with oncology patients. The author of this study focused on relationship between levels of empathy and education of oncology nurses and burnout syndrome development. Association of empathy, education of burnout reported in this study confirms the need to develop empathy and its competence in the education process, which leads to lower stress, which is associated with particularly contact with a patient suffering , dying or being in a different situation traumatic.

Material and methods: The study included 121 oncology nurses working in different departments of oncology including radiotherapy, chemotherapy, brachytherapy, transplantation, surgery and others. The study used the questionnaire method with the following research tools: Maslach Burnout Inventory (MBI) by C. Maslach and the empathy scale (EMP) taken from the PKIE questionnaire (Popularny kwestionariusz inteligencji emocjonalnej) by A. Jaworska and A. Matczak.

Results: The relation between level of education and the emergence of burnout syndrome. There was no correlation between the level of empathy and the level of burnout oncology nurses. In contrast, the relationship shown a low level of empathy with the lack of professional satisfaction.

Conclusions: The main factor moderating burnout syndrome among oncology nurses is their level of education. Moreover, the educational level effects the development of empathy.
słowa kluczowe:

empatia, wykształcenie, wypalenie zawodowe, pielęgniarki onkologiczne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe