eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2015
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Poziom kompetencji emocjonalno-społecznych u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej

Karolina Agata Faber
,
Natalia Jach-Salamon

Psychoonkologia 2015, 4:129–137
Data publikacji online: 2015/11/03
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp: Rozpoznanie choroby nowotworowej traktowane jest jako wydarzenie krytyczne w życiu małego pacjenta oraz całej jego rodziny, ponieważ jej nagłe wystąpienie niesie ze sobą wytrącenie z codziennego funkcjonowania, powoduje ograniczenie aktywności społecznej dziecka oraz duże obciążenie emocjonalne. Jednocześnie wpływa na zwiększenie dojrzałości w zakresie kompetencji emocjonalno-społecznych, wzmacniając więzi między członkami rodziny i ich emocjonalne współodczuwanie. Celem przeprowadzonych badań było poznanie specyfiki funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej.

Materiał i metody: Badaniem objęte zostały dzieci leczone w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz ich zdrowi rówieśnicy. Przebadano 62 dzieci – 31 dzieci będących w trakcie lub po zakończeniu leczenia hematologicznego/onkologicznego oraz 31 dzieci zdrowych. Do pomiaru kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci zastosowano wybrane testy ze Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci (Intelligence and Development Scales – IDS) w wieku 5–10 lat: Rozpoznawanie emocji, Regulacja emocji, Rozumienie sytuacji społecznych, Strategie społeczne.

Wyniki i wnioski: Wyniki wskazują, że dzieci leczone z powodu choroby nowotworowej posiadają wyższy poziom umiejętności rozpoznawania, nazywania i różnicowania stanów emocjonalnych innych ludzi, jak również regulowania własnych emocji w porównaniu z grupą dzieci zdrowych. Ponadto nie stwierdzono różnic w zakresie umiejętności społecznych, które wyrażają się w zdolności do adekwatnego rozumienia sytuacji społecznych oraz w obszarze stosowania strategii społecznych między grupą kliniczną i kontrolną. Autorki podkreślają konieczność prowadzenia szerszych badań w obszarze funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej.

Introduction: The diagnosis of cancer is treated as a critical event in the life of the young patient and his entire family. The reason is that the sudden onset of it brings precipitation of daily functioning, bringing social and emotional problems. At the same time this situation increases the social and affective maturity and also strengthening bonds between family members and enhance their emotional empathy. The aim of the study was to assess the specificity of socio-emotional functioning of children treated for cancer.

Material and methods: The study covered children treated for the cancer at the Department of Hematology, Oncology and Transplantation at the University Children’s Hospital in Lublin and their healthy peers. The study included 31 children who were treated of oncological and hematological and 31 healthy children. The selected tests of Intelligence and Development Scales (IDS): recognition of emotions, emotions adjustment, understanding social situations, social strategies were used for the measurement of socio-emotional competence of children.

Results and conclusions: The results indicate that the children treated for cancer have a higher level of skills such as recognition, naming and differentiation of other people’s emotional states, as well as they can regulate their own emotions more effectively than healthy children. Nevertheless between the clinical and control group there was no difference in terms of social skills such as ability of proper understanding of social situations and use of social strategies. The authors emphasize the need for a broader research in the area of socio-emotional functioning of children treated for cancer and their families.
słowa kluczowe:

kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci, choroba nowotworowa, rozpoznawanie emocji, regulacja emocji, strategie społeczne, rozumienie sytuacji społecznych

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.