eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
Artykuł oryginalny

Poziom wiedzy pielęgniarek w zakresie dostępu naczyniowego typu port dożylny

Katarzyna Kwiecień-Jaguś
1
,
Renata Piotrkowska
1
,
Ewa Kasprzycka
2
,
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
1
,
Piotr Jarzynkowski
3

1.
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
2.
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii , 7. Szpital Marynarki Wojennej, Gdańsk, Polska
3.
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 2: 87–93
Data publikacji online: 2021/07/29
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
 
 
1. Paleczny J, Banyś-Jafernik B, Gazurek K, Kierpieć K, Szczerba H, Zipser P. Long-term totally implantable venous acess port systems – one cancer experience. Anaesthesiol Intensive Ther 2013; 45: 215-222.
2. Więch P, Suchy K, Bazaliński D, Binkowska-Bury M. Role of nursing care of patient with Gaucher disease, with implanted venous access port – a case study. Anest Ratow 2017; 11: 291 -295.
3. Branecka-Woźniak D, Dopierała B, Jurczak A, Ciepiela P, Grochans E. Wiedza pielęgniarek dotycząca wykorzystania i pielęgnacji dostępu naczyniowego typu port. Med Health Sci Rev 2016; 2: 130-136.
4. Kąkol M. Wybrane czynniki wpływające na funkcjonowanie portu dożylnego. Rozprawa doktorska. Klinika Chirurgii Onkologicznej. Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 2014.
5. Gonda SJ, Li R. Principles of subcutaneous port placement. Tech Vasc Interv Radiol 2011; 14: 198-203.
6. Panay S, Ruiz C, Abarca M i wsp. Mortality of adult patients with cancer admitted to an intensive care unit in Chile: a prospective cohort study. J Glob Oncol 2018; 4: 1-9.
7. Antoń B, Chudek J, Małyszko J. Zastosowanie portów naczyniowych w chemioterapii u pacjentów onkologicznych. Prz Lek 2018; 75: 354-357.
8. Góraj E, Misiak M. Zastosowanie wszczepialnych portów naczyniowych – wskazania, obsługa, pielęgnacja i powikłania. Med. Paliat 2013; 5: 93-105.
9. Góraj E, Lipiec M. Long-term intravenous access in cancer patients. Oncol Clin Pract 2018;14: 334-344.
10. Pittiruti M, Hamilton H, Biffi R, MacFie R, Pertkiewicz M. ESPEN Guidelines Parenteral Nutrition: Central Venous Catheters (access, care, diagnosis and therapy of complications). Clin Nutr 2009; 28: 365-377.
11. Młynarski R. Port dożylny. Wydanie drugie, Lublin 2016.
12. Biedna E, Bil I, Bury C i wsp. Procedura obsługi zaimplantowanego portu dożylnego. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, Warszawa 2018.
13. Benedysiuk E, Wójtowicz K. Standard pielęgnacji dostępu naczyniowego jako narzędzie monitorowania infekcji łożyska naczyniowego. Forum Med Rodz 2017; 11: 187-194.
14. Khalil NS, Youssef W, Moustafa Z. Oncology critical care nurse’s knowledge about insertion, care and complications of venous port catheters in Egypt. Adv Practice Nurs 2017; 2: 2.
15. Esposito MR, Guillari A, Angelillo IF. Knowledge, attitudes, and practice on the prevention of central line-associated bloodstream infections among nurses in oncological care: a cross-sectional study in an area of southern Italy. PLoS One 2017; 12: 2-11.
16. Alkan A, Kacan T, Avci N i wsp. Nurses’ knowledge levels about port catheter care (POCATH Study): a study of the palliative care working committee of Turkish Oncology Group (TOG). J Clin Exp Invest 2016; 8: 66-70.
17. Koutzavekiaris I, Vouloumanou EK, Gourni M, Rafailidis PI, Michalopoulos A, Falagas ME. Knowledge and practices regarding prevention of infections associated with central venous catheters: a survey of intensive care unit medical and nursing staff. Am J Infect Control 2011; 39: 542-547.
Copyright: © 2021 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.