eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2014
vol. 30
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Późna manifestacja pourazowej przetoki szyjno-jamistej – opis przypadku

Joanna Roskal-Wałek
,
Michał Biskup

Studia Medyczne 2014; 30 (4): 265–270
Data publikacji online: 2015/01/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Przetoka szyjno-jamista to nieprawidłowe połączenie pomiędzy tętnicą szyjną a zatoką jamistą. Najczęściej spotyka się przetokę szyjno-jamistą o etiologii urazowej. Charakterystyczna triada objawów obejmuje: pulsujący wytrzeszcz gałki ocznej, silny szum w głowie, poszerzenie i krętość naczyń żylnych spojówki i nadtwardówki. Rozpoznanie pourazowej przetoki szyjno-jamistej może stanowić problem w sytuacji, gdy objawy pojawiają się po kilku tygodniach od urazu, nakładają się na inne zmiany pourazowe lub podstawowym objawem jest porażenie nerwów czaszkowych. Brak prawidłowej diagnozy i odpowiedniego leczenia przyczynowego stanowi ryzyko nie tylko utraty wzroku, lecz także życia. Przedstawiamy przypadek pacjenta, u którego objawy przetoki wystąpiły po kilku tygodniach od urazu. Rozpoznanie pourazowej przetoki szyjno-jamistej potwierdziły badania obrazowe. Zastosowane leczenie metodą przeznaczyniowej embolizacji spowodowało wycofanie się większości objawów.

Carotid cavernous fistula (CCF) is an abnormal connection between the carotid artery and the cavernous sinus. Carotid cavernous fistula of traumatic aetiology occurs more commonly. The characteristic triad of symptoms covers the following: pulsating exophthalmos, a humming sound within the skull, and dilation and tortuosity of conjunctival and episcleral veins. The diagnosis of CCF may constitute a diagnostic problem in the situation when the symptoms occur several weeks after injury, it may overlap with other post-traumatic changes, and the dominant symptom may be cranial nerve palsy. The lack of a correct diagnosis and adequate causative therapy creates the risk of not only loss of vision, but also of life. We present a case of a patient who developed fistula symptoms a few weeks after an injury. The diagnosis of post-traumatic CCF was confirmed by imaging examinations. The application of transluminal embolisation led to the resolution of the majority of symptoms.
słowa kluczowe:

przetoka szyjno-jamista, wytrzeszcz, uraz głowy

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.