eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2010
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Poznawcze funkcjonowanie pacjenta onkologicznego przed chemioterapią i po chemioterapii. Kierunki pomocy medycznej i pozamedycznej w odzyskiwaniu sprawności umysłowej. Analizy przypadków dwojga studentów – kobiety i mężczyzny

Agnieszka Pietrzyk

Psychoonkologia 2010, 1: 29–35
Data publikacji online: 2010/11/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy : Poznanie zmian zdolności poznawczych dwojga studentów leczonych przeciwnowotworowo, którzy skarżyli się ww. zmiany po zakończeniu leczenia raka.
Materiał i metody : Kobieta leczona z powodu raka jajnika wyraziła zgodę tylko na uczestniczenie w psychologicznym treningu funkcji poznawczych; mężczyzna leczony z powodu raka jądra poddał się psychologicznemu treningowi poprawy procesów poznawczych oraz farmakoterapii lekami prokognitywnymi z grupy nootropowych. Oboje ukończyli 21 lat i przeszli zakończone sukcesem standardowe leczenie onkologiczne. Pomoc psychologiczna i farmakologiczna trwały rok. Zgodnie z rekomendacjami International Cognition and Cancer Task Force zastosowano baterie testów do pomiaru funkcji poznawczych, wchodzących w skład WAIS-R.
Wyniki : Pomoc psychologiczna umożliwiła badanym uzyskanie wystarczająco dobrego poziomu większości sprawności poznawczych. Niemniej jednak oboje po roku ciągle uskarżali się na niesatysfakcjonujący poziom uwagi, koncentracji i energii potrzebnej do rozwiązywania zadań poznawczych. Kobieta, która nie korzystała z leków prokognitywnych, uskarżała się dodatkowo na trudności z planowaniem, antycypacją celów i działań oraz organizacją działań umysłowych.
Wnioski : Otrzymane wyniki badań klinicznych ujawniają nowy obszar badań psychoonkologicznych i możliwości pomagania pacjentom uskarżającym się na specyficzne dysfunkcje poznawcze po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego.

Aim of the study : Analysis of subtle cognitive impairment of two students cancer survivors.
Material and methods : A woman 21-years-old with ovary cancer and a man 21-year-old too with testis cancer took part in one year’s neuropsychological training of their cognitive functions. A man accepted the additional treatment of procognitive drugs but a woman did not. Consistent with references of International Cognition and Cancer Task the battery of cognitive tests of WAIS-R were used.
Results : One year’s neuropsychological therapy improved the cognitive functions of both students. Nevertheless they reported deline in attention, concentration and cognitive energy. The woman also complained the difficulties in planning, anticipation and organization of her cognitive activities.
Conclusions : The results received in the present analysis demonstrate a new area for psychooncological studies and for additional treatment of young cancer survivors suffering cognitive impairment after chemotherapy.
słowa kluczowe:

chemioterapia, funkcjonowanie poznawcze, dysfunkcje procesów umysłowych

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.