eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
5/2019
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Komentarz

Praktyczne aspekty postępowania w chorobie refluksowej przełyku w świetle najnowszych rekomendacji

Dorota Waśko-Czopnik
1

1.
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Data publikacji online: 2019/12/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Choroba refluksowa przełyku (GERD) niezmiennie od lat stanowi najczęstszy problem, z którym pacjenci zgłaszają się zarówno do lekarza POZ, jak i gastroenterologa. Pomimo powszechnego stosowania inhibitorów pompy protonowej odsetek nowych zachorowań wciąż się zwiększa, dlatego potrzebny był dokument, który jednoznacznie określa tok postępowania diagnostycznego i leczenie GERD. Nowością w rekomendacjach jest ujęcie leków prokinetycznych (itoprydu) w zalecanym standardzie postępowania i usystematyzowanie dostępnej wiedzy na ten temat.

Gastroesophageal reflux disease (GERD) has consistently been the most common problem, for many years, with which patients report to both a primary care physician and a gastroenterologist. Despite the widespread use of proton pump inhibitors, the percentage of new patients is still increasing, which is why a document was needed that clearly defines the diagnostic procedure and treatment for GERD. A novelty in the recommendations is the inclusion of prokinetic drugs (itopride) in the recommended standard of conduct and systematisation of available knowledge on this topic.
słowa kluczowe:

GERD, rekomendacje, PPI, prokinetyk

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe