eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2023
vol. 39
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Prehabilitacja w przygotowaniu pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit do operacji z uwzględnieniem postępowania żywieniowego i wsparcia psychicznego

Stanisław Głuszek
1, 2, 3
,
Martyna Głuszek-Osuch
1
,
Dorota Kozieł
1
,
Jarosław Matykiewicz
1, 2

1.
Collegium Medicum, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland Head of the Collegium: Prof. Marianna Janion MD, PhD
2.
Clinic of Oncological Surgery, Świętokrzyskie Center of Oncology, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland Head of the Clinic: Jarosław Matykiewicz
3.
Department of General Surgery, Ministry of Interior and Administration, Kielce, Poland Head of the Department: Jakub Kuchinka
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (1): 91–97
Data publikacji online: 2023/03/31
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Pomimo postępu leczenia farmakologicznego nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ) chirurgia nadal jest integralną częścią terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych następstw zabiegu jest w tej grupie chorych związane ze specyfiką NChZJ oraz zależne od modyfikowalnych i niemodyfikowalnych czynników ryzyka. Optymalizacja stanu zdrowia musi polegać na wielokierunkowym i zindywidualizowanym podejściu do chorego. Właściwe jego przygotowanie do operacji polegające na wsparciu żywieniowym, psychologicznym, poprawie wydolności fizycznej i zachęceniu do rezygnacji z nałogów może przynieść realną korzyść dla poprawy wyników leczenia. W pracy omówiono zasady, korzyści i ograniczenia wykorzystania elementów prehabilitacji w leczeniu chirurgicznym pacjentów z NChZJ.

Despite progress in the pharmacological treatment of inflammatory bowel diseases (IBD), surgery is still an integral part of the treatment of ulcerative colitis and Crohn’s disease. The probability of adverse effects of the procedure in this group of patients is related to the specificity of IBD and depends on modifiable and non-modifiable risk factors. Optimization of health must therefore rely on a multi-directional and individualized approach to a patient. Proper preparation of the patient for surgery consisting in nutritional and psychological support, improvement of physical efficiency and encouragement to give up addictions can bring a real benefit in improving the treatment results. The paper discusses the principles, benefits and limitations of the use of elements of prehabilitation in the surgical treatment of patients with IBD.
słowa kluczowe:

choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, prehabilitacja, postępowanie okołooperacyjne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.