eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2018
vol. 22
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Prężność i radzenie sobie a więzi małżeńskie rodziców dzieci chorujących na białaczkę

Agnieszka Pietrzyk
1
,
Martyna Pilarz
2
,
Sebastian Lizińczyk
2

1.
Katowickie Centrum Onkologii
2.
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Psychoonkologia 2018, 22 (3): 77-89
Data publikacji online: 2019/09/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Diagnoza i leczenie białaczki u dziecka jest wyzwaniem dla związku małżeńskiego jego rodziców. Prężność partnerów i radzenie sobie w tej sytuacji wpływają na jakość więzi małżeńskich.

Cel pracy
Analiza związku prężności i stylu radzenia sobie współmałżonków z ich oceną wzajemnych więzi.

Materiał i metody
W badaniu uczestniczyło 46 matek dzieci chorych na białaczkę i 40 ojców, partnerów tych matek. Badani wypełniali trzy ilościowe kwestionariusze: Skalę pomiaru prężności SPP-25 (zmienna wyjaśniająca), Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych CISS (zmienna wyjaśniająca), Skalę więzi małżeńskich (zmienna wyjaśniana).

Wyniki i wnioski
Płeć rodzica nie różnicuje oceny więzi małżeńskiej. Prężność małżonków pozytywnie koreluje z ich więzią, szczególnie wytrwałość i determinacja działania. Wzrost otwartości i poczucie humoru oraz traktowanie życia jako wyzwania podnoszą ocenę współdziałania i współrozumienia. Poziom prężności małżonków wzrasta wraz z poziomem zadaniowego stylu radzenia sobie z leczeniem białaczki dziecka, a styl ten podnosi u nich ocenę współodczuwania. Jakość więzi małżeńskiej rodziców dzieci z białaczką odgrywa istotną rolę w jakości opieki nad chorym.Introduction
The diagnosis and the treatment of child’s leukaemia are the great challenge for marital relationships of her/his parents. Parental resilience and style of coping with stress re related with the quality of their marital relationships.

The aim of the study
To analyse the connections of spouses’ resilience and style of coping with stress with their estimation of own marital relationships.

Material and methods
46 mothers and 40 fathers of children with leukaemia were examined. They filled 3 questionnaires: Resilience Scale (SPP-25 – for independent variable), CISS (for independent variable) and Scale of Marital Relationships (for dependent variable).

Results and conclusions
The examined women and men evaluate their marital relationships on the same way. Spouses’ resilience positively correlates with their marital relationships, especially their persistence and determination of activity. Their sincerity, humor and taking life as the challenge increase spouses’ cooperation and appreciation. The level of spouses’ resilience increases marital affection. This kind of style of coping with stress increases marital affection. The quality of marital relationships of parents of children with leukaemia influences the quality of parental caregiving of ill children.

słowa kluczowe:

radzenie sobie, prężność, więzi

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.