eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
1/2015
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Problemy medyczne i psychologiczne w diagnozowaniu i leczeniu pacjentki z przewlekłym zespołem wieloobjawowego bólu miejscowego

Dorota E. Ortenburger
,
Małgorzata K. Szerla

Studia Medyczne 2015; 31 (1): 56–59
Data publikacji online: 2015/03/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Celem pracy jest przedstawienie problemów medycznych i psychologicznych pacjentki z wieloobjawowym bólem miejscowym kończyny dolnej. Przeanalizowano postępowanie, jakiemu była poddana pacjentka w trakcie diagnozy i leczenia. Praca zawiera opis objawów somatycznych i emocjonalnych, problemów socjalno-społecznych oraz trudności w diagnozowaniu i leczeniu 42-letniej kobiety, która po okresie konsultacji w różnych placówkach medycznych zgłosiła się do poradni leczenia bólu. Wśród wielu objawów skoncentrowano się na opisie takich problemów, jak nieproporcjonalnie do pierwotnego bodźca silny ból oraz cierpienie z powodu narastającego poczucia niesprawności. Dane dotyczące stanu psychiczno-emocjonalnego pochodziły z wywiadu semistrukturalnego, pomiaru psychologicznych przejawów nadaktywności głębokiego układu limbicznego w opracowaniu D. Amena. Z bólem nieproporcjonalnym do zdarzenia zapoczątkowującego współwystępowały objawy z kilku kategorii, w tym objawy troficzne (zmiany skórne), zmiany w zakresie czucia, zmniejszenie ruchomości. Ze względu na złożony charakter oraz fakt, że towarzyszące zaburzenia są trudne do leczenia, uzasadniona jest wielodyscyplinarna terapia.

The aim of this study is to present the medical and psychological problems which occurred while diagnosing and treating a 42-year-old woman with complex regional pain syndrome (CRPS). It presents a description of somatic and emotional symptoms, social problems, and problems in diagnosis and treatment (left lower limb). Based on the described symptoms, it must be stated that there are specific premises to claim that the studied case fulfils the criteria of complex regional pain syndrome. Data concerning the patient’s psycho-emotional state were taken from a semi-structured interview, the degree of intensity of automatic negative thoughts, and psychological manifestations of hyperactivity by deep limbic system, developed by D. Amen. The patient had symptoms from a few categories, including sensation, reduced mobility, and trophic symptoms (skin lesions). Due to the complex nature of the formation of CRPS pain and associated disorders that are difficult to treat, multidisciplinary therapy was recommended.
słowa kluczowe:

ból przewlekły, zespół wieloobjawowego bólu miejscowego, leczenie interdyscyplinarne

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.