eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2024
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Problemy pielęgnacyjne noworodka z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka – studium przypadku

Katarzyna Sylwia Kołodziejek
1
,
Anna Szumska
1

  1. Katedra Pielęgniarstwa, Akademia Nauk Stosowanych Mazovia – Filia w Otwocku, Otwock, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2024; 18(1): 35-42
Data publikacji online: 2024/04/19
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Pęcherzowe oddzielanie się naskórka nazywane jest skórą motyla (łac. epidermolysis bullosa – EB). Choroba jest genetycznie uwarunkowaną rzadką dermatozą skórną. Celem pracy było określenie problemów pielęgnacyjnych noworodka z EB na przykładzie studium przypadku. Badaniem objęto noworodka, u którego występowały zmiany skórne na obu stopach, prawej dłoni i lewym podudziu, pojedyncze pęcherze pod pachami, na pośladkach, drobniejsze na twarzy; pęknięte i przyschnięte na owłosionej skórze głowy, ubytki epidermy po pękniętych pęcherzach w obrębie jamy ustnej i warg sromowych. Wielokierunkowe działania pozwalają na rozwiązanie najistotniejszych problemów pielęgnacyjnych noworodka z EB oraz złagodzenie jego cierpienia. W opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z EB nieoceniony jest profesjonalizm oraz postępowanie zgodne z aktualną wiedzą medyczną, szczególnie w zakresie zaopatrywania ran i profilaktyki zakażeń.

Blistering of the epidermis is called butterfly skin (from the Latin epidermolysis bullosa – EB). The disease is a genetically determined rare dermatosis of the skin. The aim of the study was to determine the care problems of a newborn with vesicular separation of the epidermis using the example of a case study. The study involved a newborn who had skin lesions on both feet, right hand, and left leg, single blisters under the armpits, on the buttocks, smaller on the face, and cracked and dried on the scalp. There were epidermal lesions from ruptured bladders within the oral cavity and labia. Multidirectional actions allowed the most important care problems of the newborn with EB to be solved, alleviating his suffering. In the nursing care of patients with EB, professionalism and treatment in accordance with current medical knowledge are invaluable, especially in the field of wound care and infection prevention.
słowa kluczowe:

noworodek, problemy pielęgnacyjne, epidermolysis bullosa

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.