facebook linkedin twitter
 
ISSN: 000-1323
Problemy Lekarskie/Medical Problems
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
3/2006
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Profil osobowości i zaburzenia nastroju pacjentów przewlekle hemodializowanych

Bartosz J Sapilak
,
Donata Kurpas
,
Andrzej F. Steciwko
,
Monika Melon

Problemy Lekarskie 2006; 45, 3: 94–96
Data publikacji online: 2006/09/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Podjęcie leczenia hemodializą trwale oddziaływuje na wiele aspektów życia chorych, z tego powodu postanowiliśmy podjąć się oceny zmian nastroju tej grupy chorych.
Materiał i metody: Przez 3 lata, co kwartał ocenialiśmy jakość życia oraz nasilenie zaburzeń depresyjno-lękowych u 418 pacjentów HD z 6 dolnośląskich stacji dializ. Grupę kontrolną stanowiło 63 członków rodzin pacjentów. W tym celu stworzyliśmy wstępną wersję formularza badawczego, który analizował m.in. QOL, zaburzenia depresyjno-lękowe i cechy osobowościowe respondentów. Po przeprowadzeniu badań, opierając się na ich wynikach i metodach analizy statystycznej, opracowaliśmy poprawioną, znacznie zmodyfikowaną wersję narzędzia.
Wyniki i wnioski: Przebadaną grupę chorych HD cechuje wysoki odsetek zaburzeń depresyjno-lękowych. Zaburzenia te korelują ujemnie z poziomem wsparcia społecznego (szczególnie wsparcia wartościującego). Typ osobowości nastawiony na podejmowanie wyzwań i walkę z przeciwnościami losu koreluje ujemnie z obecnością zaburzeń depresyjno-lękowych u chorych HD. Osoby, które na trudne sytuacje życiowe reagują ucieczką w emocje i wycofaniem się w sferę marzeń, częściej prezentowały objawy depresji i lęku. Jakość życia i nasilenie depresji, ale nie zaburzenia lękowe, należą do istotnych czynników modyfikujących ryzyko zgonu chorych HD.

Introduction: As hemodialysis treatment changes many aspects of patients’ life we have decided to estimate how their mood is affected by the treatment.
Material and methods: For 3 years we have estimated QOL of 418 HD patients from 6 dialysis centers. Control group was established from 63 patients’ spouses. Both groups we filled in the form concerning among others QOL, depression, anxiety and personality profile.
Results and conclusions: High percentage of HD patients were depressed or revealed anxiety. Ther were correlated with social support and personality type. Those who in stressed situation were escaping into emotions or were psychologically withdrawing had higher depression and anxiety. Quality of life and depression, but not anxiety, were important predictors of patients’ death.
słowa kluczowe:

hemodializa, jakość życia, depresja, lęk

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe