eISSN: 2084-9834
ISSN: 0034-6233
Reumatologia/Rheumatology
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla reumatologów!
www.ereumatologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
 
3/2009
vol. 47
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przeciwciała przeciwko białku C-reaktywnemu u chorych na toczeń rumieniowaty układowy

Izabela Korczowska-Łącka
,
Dorota Cieślak
,
Magdalena Retman
,
Zofia Niemir
,
Paweł Hrycaj

Reumatologia 2009; 47, 3: 136–142
Data publikacji online: 2009/08/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) to przewlekła choroba zapalna o podłożu autoimmunologicznym. Złożonej i nie w pełni wyjaśnionej etiologii upatruje się w zaburzeniach usuwania produktów apoptozy, wynikających m.in. z niedostatecznej ilości białka C-reaktywnego. Przyczyna występowania małych, nieadekwatnych do stanu zapalnego, wartości stężeń CRP może wynikać z wiązania z oznaczanymi w pracy przeciwciałami anty-CRP w kompleksy immunologiczne. Ponadto, obecność autoprzeciwciał przeciwko białku C-reaktywnemu może być skorelowana z występowaniem częstszych objawów klinicznych choroby. Częstość występowania autoprzeciwciał anty-CRP w badanej grupie 45 chorych na TRU wynosiła 6,67%. Nie stwierdzono związku pomiędzy przeciwciałami anty-CRP a surowiczym stężeniem białka C-reaktywnego, co może oznaczać, że małe stężenia CRP w TRU nie są związane z łączeniem z przeciwciałami. Zaobserwowano większą aktywność choroby (SLEDAI) u pacjentów z większymi poziomami przeciwciał anty-CRP, ale bez cech istotności. Jednocześnie nie znaleziono związku między obecnością przeciwciał anty-CRP a zajęciem nerek. Stężenia surowicze wolnych nukleosomów były istotnie większe u chorych z małymi stężeniami CRP.

Systemic lupus erythromatosus is a chronic inflammatory disease with autoimmunological origin. The etiology is complicated and not fully understandable, but it seems to be related with disturbances of apoptotic products removal, stemming from inadequate C-reactive protein amounts. The cause of low CRP concentrations, incompatible with the inflammatory process, can be due to its binding to anti-CRP antibodies with the formation of immunological complexes. In addition, the occurrence of antibodies against the C-reactive protein can be correlated with higher probability of clinical symptoms appearance. The frequency of anti-CRP antibodies occurrence in a group of 45 patients suffering from systemic lupus erythematosus came to 6.67%. No correlation was found between anti-CRP antibodies and serum concentration of C-reactive protein. This result indicates, that low values of CRP in systemic lupus erythematosus are not related to their binding with antibodies. There was no correlation between anti-CRP and the activity of the disease, but higher disease activity (SLEDAI) was observed in patients with higher levels of anti-CRP antibodies. Serum concentration of circulating nucleosomes was significantly higher in patients with low serum CRP.
słowa kluczowe:

toczeń rumieniowaty układowy, białko C-reaktywne, przeciwciała przeciwko białku C-reaktywnemu

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe