eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
 
2/2019
vol. 35
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przesiewowa ocena występowania objawów depresyjnych wśród dorosłej młodzieży szkół średnich oraz ich społeczno-demograficzne i środowiskowe uwarunkowania

Grażyna Wiraszka
1
,
Martyna Głuszek-Osuch
2
,
Weronika Ptak
1
,
Renata B. Stępień
1

1.
Institute of Nursing and Obstetrics, Faculty of Medicine and Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
2.
Institute of Public Health, Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland
Medical Studies/Studia Medyczne 2019; 35 (2): 139–146
Data publikacji online: 2019/06/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Depresja jest powszechnym zaburzeniem zdrowia psychicznego oraz istotnym czynnikiem ryzyka dla zdrowia somatycznego. Dotyczy populacji w różnym wieku, a okres wczesnej dorosłości związany z usamodzielnianiem się może stanowić szczególne zagrożenie jej wystąpieniem.

Cel pracy
Przesiewowa ocena rozpowszechnienia objawów depresyjnych wśród młodzieży w okresie wczesnej dorosłości, ich uwarunkowań społeczno-demograficznych oraz związanych z sytuacją szkolną, domową i rówieśniczą badanych uczniów.

Materiał i metody
Badaniem przekrojowym przeprowadzonym w 2018 roku objęto 149 uczniów szkoły średniej regionu świętokrzyskiego w wieku 18–20 lat. Do zebrania materiału wykorzystano kwestionariusz opracowany przez autorów, a do oceny występowania objawów depresyjnych Inwentarz depresji Becka (BDI-I).

Wyniki
Objawy depresyjne zidentyfikowano u 43,6% badanych, a znaczne ich nasilenie u 15,4%. Czynnikami różnicującymi były: płeć (p < 0,05), status ekonomiczny (p < 0,001), samoocena zdrowia (p < 0,001), aktywność zarobkowa (p < 0,001), akceptacja szkoły (p < 0,01), poziom stresu szklonego (p < 0,001), atmosfera w domu (p < 0,05), relacje z rówieśnikami – nieśmiałość (p < 0,05), akceptacja przez kolegów (p < 0,01), otwartość na spotkania w gronie kolegów (p < 0,001).

Wnioski
Powszechność występowania objawów depresyjnych wśród badanej młodzieży szkolnej jest zjawiskiem niepokojącym, które stanowi zagrożenie dla zdrowia badanych. Potrzebne jest wzmocnienie działań na rzecz zdrowia psychicznego uczniów w ramach sprawowanej w szkołach opieki profilaktycznej oraz ich monitorowanie podczas nauki szkolnej z użyciem prostych narzędzi przesiewowych.Introduction
Depression is a common mental health disorder and an important risk factor for somatic diseases. It affects various age groups, and early adulthood is associated with becoming independent and is a particularly critical period for developing depression.

Aim of the research
A screening evaluation of depression symptom incidence in young adults in the context of the socio-demographic and school-, home-, and peer-related student situation.

Material and methods
In 2018 a cross-sectional study was conducted on 149 adult high school students aged 18–20. We applied our own questionnaire together with the Beck Depression Inventory.

Results
Depression symptoms were identified in 43.6% of participants, and severe symptoms were present in 15.4%. The differentiating factors included: gender (p < 0.05), financial situation (p < 0.001), self-reported health (p < 0.001), professional activity (p < 0.001), school acceptance (p < 0.01), school-related stress (p < 0.001), and home atmosphere (p < 0.05); but also with peer interactions: shyness (p < 0.05), peer acceptance (p < 0.01), and willingness to meet friends (p < 0.001).

Conclusions
The common character of occurrence of depression symptoms among the analysed school youths is an alarming phenomenon that poses a threat to their health. There is a need to enforce activities in favour of mental health of students as part of the preventive care applied in schools. There is also a need to monitor mental health during school education by using simple screening tools.

słowa kluczowe:

depresja, zdrowie psychiczne, młodzież szkolna, wczesna dorosłość

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.