eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2017
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przetwarzanie emocjonalne a negatywne i pozytywne skutki traumy u rodziców zmagających się z chorobą nowotworową dziecka

Nina Ogińska-Bulik
1
,
Izabela Socha
2

1.
Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
2.
Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi, Łódź
Psychoonkologia 2017, 21 (1): 1-8
Data publikacji online: 2017/09/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Doświadczenie negatywnego zdarzenia traumatycznego, jakim jest choroba nowotworowa dziecka, pociąga za sobą zarówno negatywne, jak i pozytywne następstwa. W ich pojawianiu się istotną rolę odgrywa przetwarzanie emocjonalne.

Cel pracy: Podjęte badania miały na celu ustalenie związku między trudnościami w zakresie emocjonalnego przetwarzania a nasileniem objawów stresu potraumatycznego i poziomem potraumatycznego wzrostu.

Materiał i metody: Analizie poddano wyniki uzyskane od 57 rodziców w wieku 25–57 lat (M = 35,38, SD = 8,32), którzy zmagali się z chorobą nowotworową własnego dziecka. Mężczyźni stanowili 47,4% badanych, a kobiety 52,6%. W badaniach wykorzystano trzy narzędzia pomiaru, tj. Skalę wpływu zdarzeń, Inwentarz potraumatycznego rozwoju oraz Skalę przetwarzania emocjonalnego.

Wyniki i wnioski: Trudności w emocjonalnym przetwarzaniu okazały się znacząco powiązane z nasileniem wszystkich objawów składających się na zespół stresu pourazowego, nie wiązały się natomiast z poziomem pozytywnych zmian potraumatycznych. Emocjonalne przetwarzanie odgrywa istotną rolę w rozwoju negatywnych następstw doświadczonej traumy.

Introduction: The experience of a negative traumatic event, such as a child’s cancer, entails both negative and positive consequences. Emotional processing plays a vital role in their emergence.

The aim of the study: The study attempted to establish a link between the emotional processing difficulties and the severity of symptoms of posttraumatic stress and the level of the posttraumatic growth.

Material and methods: Results obtained from 57 parents aged 25–57 years (M = 35,38, SD = 8,32), who had dealt with their child’s cancer (men – 47.4%; women – 52.6%) were examined. Three measuring methods were used in the study: the Impact of Events Scale – Revised (IES-R), the Posttraumatic Growth Inventory, and the Emotional Processing Scale.

Results and conclusions: Difficulties in emotional processing have been found to be significantly correlated with the severity of all symptoms, including posttraumatic stress syndrome, but not with the level of posttraumatic growth. Emotional processing plays an important role in the development of the negative consequences of the experienced trauma.
słowa kluczowe:

potraumatyczny wzrost, choroba nowotworowa dziecka, przetwarzanie emocjonalne, objawy stresu pourazowego

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.