eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przewidywane i rzeczywiste natężenie bólu u pacjentów poddanych zabiegowi wazektomii

Franciszka Zuzanna Woś
1
,
Ewa Kobos
1

  1. Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(2): 60-65
Data publikacji online: 2022/07/08
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy
Wazektomia jest uznawana za najprostszą oraz najskuteczniejszą metodę antykoncepcji dla mężczyzn. Pomimo konsultacji przedzabiegowych oraz dostępu do informacji, obawa przed bólem jest jedną z przyczyn rezygnacji z zabiegu. Celem niniejszej pracy była ocena przewidywanego i rzeczywistego natężenia bólu u pacjentów poddanych wazektomii.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono w Centrum Planowania Rodziny w grupie 200 pacjentów poddanych zabiegowi wazektomii metodą total vasectomy, z wykorzystaniem techniki wazektomii bez skalpela, w znieczuleniu miejscowym metodą bezigłową. Zastosowano dogodny dobór próby, co oznacza, że pacjenci, którzy mieli zaplanowaną wazektomię w okresie realizacji pracy badawczej, w dniu zabiegu zostali poproszeni o zgodę na udział w badaniu. Po przedstawieniu im celu badania wyrazili oni świadomą zgodę na udział. Korzystając z wizualnej analogowej skali oceny natężenia bólu (ang. visual analogues scale – VAS), pacjenci oceniali przewidywane natężenie bólu przed zabiegiem, a następnie rzeczywiste natężenie bólu po zabiegu.

Wyniki
Średni wynik natężenia bólu przewidywanego podczas zabiegu wazektomii w badanej grupie wyniósł 3,60, natomiast natężenia bólu w trakcie zabiegu 2,10. Analiza wykazała, że 83% mężczyzn oceniło odczuwane podczas zabiegu natężenie bólu jako mniejsze lub dokładnie takie samo, jak przewidywane natężenie bólu.

Wnioski
Rzeczywisty ból odczuwany przez pacjenta w trakcie zabiegu wazektomii jest istotnie niższy niż przewidywany przed zabiegiem. Badanie dostarcza argumentów pomocnych w prowadzeniu rozmowy z pacjentem przed zabiegiem, tak aby ze wszystkich czynników utrudniających mężczyznom podjęcie decyzji o wazektomii strach przed bólem nie był jednym z nich.Aim of the study
Vasectomy is considered to be the simplest and most effective method of contraception for men. Despite the preoperative consultation and access to all the information about having a vasectomy, the fear of pain may be one of the reasons for resignation from the procedure.

Material and methods
The study was conducted in a group of 200 patients undergoing total vasectomy, using the nonscalpel vasectomy technique, with needle-free local anaesthesia, at the Family Planning Centre. The research used convenience sampling, meaning that only available patients were included in the study. After the patients were made aware of the research objective, they gave their informed consent to participate in the study. Using a visual analogue pain rating scale (VAS), patients were asked to rate their predicted pain intensity before surgery and then to rate their actual pain intensity after surgery.

Results
The mean score of predicted pain intensity during the vasectomy procedure in the study group was 3.60, while pain intensity during the procedure was 2.10. Analysis showed that 83% of the men rated the pain intensity experienced during the procedure as less than or exactly the same as the pain intensity predicted before the procedure.

Conclusions
The actual pain experienced by the patient during the vasectomy procedure is significantly lower than that predicted before the procedure. This research provides helpful information for pre-surgery counselling, so that, of all the factors preventing men from making the decision to have a vasectomy, fear of pain is not one of them.

słowa kluczowe:

ból, skala VAS, wazektomia

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.