eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2012
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Przygotowanie pacjentów z otyłością olbrzymią do leczenia bariatrycznego

Regina Sierżantowicz
,
Hady Razak Hady
,
Bożena Kirpsza
,
Lech Trochimowicz
,
Jacek Dadan

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012; 3: 105-108
Data publikacji online: 2012/09/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Otyłość jest poważnym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym. Liczba osób z otyłością, u których wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI) wynosi  30 kg/m2, w latach 2000–2005 się potroiła, natomiast z BMI  40 wzrosła dwukrotnie. Obserwuje się wzrost liczby chorób współistniejących z otyłością. Badania wykazały, że w tej grupie chorych znacząco obniża się średnia długość życia młodych osób, szczególnie ze współistniejącą chorobą układu krążenia.

American Gastroenterological Association (AGA) oraz Europejskie Towarzystwo Chirurgii Endoskopowej (European Association for Endoscopic Surgery – EAES) potwierdzają, że chirurgia jest najefektywniejszym postępowaniem w zakresie trwałego zmniejszenia masy ciała, likwidacji chorób współistniejących oraz podwyższenia jakości życia.

W chirurgii bariatrycznej wyróżnia się metody restrykcyjne, polegające na ograniczeniu objętości przyjmowanych posiłków, wyłączające, czyli zmniejszające wchłanianie z przewodu pokarmowego, restrykcyjno-wyłączające, łączące dwie wymienione metody, oraz inne.

Proces przygotowania do zabiegu powinien trwać nie krócej niż 3 miesiące. Pierwszy etap przygotowania przebiega w warunkach ambulatoryjnych. Konieczne jest określenie grupy krwi, wykonanie badań oceniających funkcję wątroby, nerek, trzustki i tarczycy. Chorzy przyjmowani są do Kliniki jedną dobę przed operacją.

Obesity is a major medical, social and economic issue. Between 2000 and 2005, the number of obese patients with BMI  30 tripled and with BMI  40 – doubled. Increase in the number of co-morbidities is also observed. Researches indicate that in the group of obese patients, average life expectancy significantly decreases especially in young patients with co-existing cardio-vascular diseases.

The American Gastroenterological Association (AGA) and European Association for Endoscopic Surgery (EAES) confirm that surgery is the most efficient treatment for the permanent decrease in body mass, recovery of co-morbidities and improving the quality of life.

In bariatric surgery the following are used: restrictive methods which reduce volume of food intake, malabsorptive methods which limit absorption from the gastrointestinal tract and restrictive-malabsorptive methods which combine two methods mentioned above and other.

The process of preparation for the surgery should take at least three months. The first phase is performed in an out-patient clinic. It is necessary to determine the blood group and examine liver, kidneys, pancreas and thyroid functions. Patients are admitted to the Surgery Department 1 day before the operation.
słowa kluczowe:

otyłość olbrzymia, leczenie bariatryczne, przygotowanie przedoperacyjne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe