eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2010
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przygotowanie zawodowe i plany absolwentów kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Wioletta Ławska
,
Grażyna Dębska
,
Maria Zięba
,
Maria Łyżnicka

Data publikacji online: 2010/05/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp. Absolwenci studiów na kierunku na pielęgniarstwo, planując swoją przyszłość zawodową, stają przed dalszymi wyborami: kontynuowania
nauki lub podjęcia pracy w danej specjalności. W dzisiejszych czasach decydują również o podjęciu pracy poza granicami Polski.
Plany zawodowe zależą od jakości kształcenia i zadowolenia z wyboru zawodu.

Cel pracy. Celem pracy była próba poznania i porównania planów zawodowych oraz zadowolenia z przygotowania zawodowego absolwentów
kierunku pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu w latach 2006 i 2009.

Materiał i metody. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej. Badaniem
objęto 86 absolwentów kierunku pielęgniarstwo, którzy wyrazili zgodę na wzięcie w nim udziału (36 absolwentów w 2006 roku i 50
w 2009 roku).

Wyniki i wnioski. W porównaniu z rokiem 2006, w 2009 roku liczba badanych wyrażających chęć kontynuowania studiów wzrosła o 1/3,
z czego zdecydowana większość - na kierunku pielęgniarstwo. W obydwu grupach podobna liczba absolwentów planowała podjąć
pracę w zawodzie pielęgniarskim. W 2009 roku wyjazd za granicę w celu podjęcia pracy w zawodzie deklarowało około 50% mniej
absolwentów.

Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 163-168

Introduction. When nursing graduates consider their future in this profession they have to make many decisions: further education, working
in a given specialization. Nowadays they also have to decide on working abroad. These decisions depend on the quality of education and
being satisfied with the choice of a profession.

Aim of the study. The aim of the thesis is to become acquainted with plans of the Nursing College graduates in 2006 and 2009 and compare
them. What is more, I wanted to find out whether the graduates are satisfied with the quality of education in the College.

Material and methods. In the research I used the opinion poll based on questionnaires. In the research took part 86 nursing graduates: 36
graduates in 2006 and 50 in 2009.

Results and conclusions. When we compare the results from 2006 and 2009 it turns out that 1/3 more graduates from 2009 intended to
continue education, especially in nursing. In both groups the same number of students want to work as nurses. In 2009 fewer graduates
intended to work abroad: about 50%.

Nursing Topics 2010; 18 (2): 163-168
słowa kluczowe:

absolwenci studiów pielęgniarskich; plany zawodowe; kształcenie zawodowe

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe