eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2017
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Przywilej terapeutyczny

Rafał Kubiak

Medycyna Paliatywna 2017; 9(1): 12-20
Data publikacji online: 2017/06/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W polskim prawie silnie akcentuje się prawo do informacji medycznej. Przysługuje ono przede wszystkim pacjentowi, który na podstawie uzyskanych w ten sposób wiadomości może następnie podjąć decyzję terapeutyczną. Przekazanie wiadomości osobom trzecim służy zaś zaspokajaniu ich potrzeb rodzinno-społecznych. Uprawnienie to nie jest jednak bezwzględne. Przepisy dozwalają na jego ograniczenie, opierając się na konstrukcji tzw. przywileju terapeutycznego. W artykule omówiono jej uzasadnienie oraz źródła deontologiczne i prawne. Dokonano analizy przesłanek, których spełnienie warunkuje możliwość powołania się na przywilej terapeutyczny przez lekarza. Przedstawiono też zakres stosowania tej konstrukcji, a także konieczność przekazywania wówczas wiadomości przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie przez niego upoważnionej. Mimo funkcjonowania tego rozwiązania pacjent nie jest pozbawiony możliwości uzyskania kompletnych danych. Może bowiem zażądać od lekarza, by ten w pełni go poinformował. Omówiono więc zasady występowania z takim żądaniem. Na zakończenie zaprezentowano krytyczną ocenę limitowania danych przekazywanych choremu.

Polish law emphasizes the right to medical information. It applies to a patient who, on the basis of the information obtained in this way, may subsequently make a therapeutic decision. Communicating such information to third parties serves to meet their family and social needs. This entitlement is not however, absolute. The regulations allow for its limitation based on the structure of the so-called therapeutic privilege. The article discusses both its rationale and deodontical as well as legal sources. An analysis has been made of the provisions under which the condition of invoking the therapeutic privilege of a physician is met. The scope of application of this construction was also presented, as well as the necessity of communicating the message to the statutory representative of the patient or to an authorized person. Despite the existence of this solution, the patient is not deprived of the ability to obtain complete data.
słowa kluczowe:

pacjent, przywilej terapeutyczny, informacja medyczna, prawo pacjenta, ograniczenie informacji

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe