eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2015
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Radioterapia paliatywna u kobiet ze wznową nowotworów narządów płciowych

Sylwester Kubik
,
Andrzej Dukowicz
,
Michał Spych
,
Małgorzata Moszyńska-Zielińska
,
Igor Pietraszek
,
Adam Tomalczyk
,
Leszek Marcin Gottwald

Medycyna Paliatywna 2015; 7(4): 245–249
Data publikacji online: 2016/03/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Analiza kliniczna chorych ze wznową nowotworów narządów płciowych poddanych paliatywnej radioterapii.

Materiał i metody: Badaniem objęto 32 kobiety chore na nowotwory złośliwe narządów płciowych, poddane paliatywnej radioterapii w latach 2002–2012. Analizowano wiek chorych, długość okresu od rozpoznania nowotworu pierwotnego do wznowy, charakterystykę nowotworu pierwotnego, wskazania i sposoby frakcjonowania dawek w paliatywnej radioterapii.

Wyniki: Grupę badaną tworzyły chore na raka jajnika (46,9%), raka szyjki macicy (28,1%), raka trzonu macicy (21,9%) i raka sromu (3,1%). Średni wiek chorych wynosił 61,8 ±17,6 roku. Długość okresu od zakończenia leczenia nowotworu pierwotnego do paliatywnej radioterapii wynosiła u 78,1% chorych poniżej 3 lat, u 15,6% chorych 3–5 lat i u 6,3% chorych powyżej 5 lat. Wznowa była jednoogniskowa u 43,8% chorych i wieloogniskowa u 56,2% chorych. U 29 kobiet (90,6%) napromieniono jedną okolicę: mózgowie (14 chorych), kręgosłup piersiowy lub lędźwiowy (7 chorych), kości długie (3 chore), miednicę (4 chore), srom (1 chora). W 3 przypadkach (9,4%) napromieniono kolejno dwie okolice. W 90,6% przypadków podano całą zaplanowaną dawkę promieniowania, a w 9,4% przypadków nie dokończono leczenia.

Wnioski: U kobiet w dobrym stanie ogólnym z nieoperacyjnymi wznowami nowotworów narządów płciowych w ośrodkowym układzie nerwowym i układzie kostnym należy rozważyć wskazania do paliatywnej radioterapii. Występowanie synchronicznych zmian przerzutowych nowotworów ginekologicznych w więcej niż jednej lokalizacji nie jest równoznaczne z koniecznością odstąpienia od paliatywnej radioterapii. Przy właściwej kwalifikacji do leczenia tolerancja paliatywnej radioterapii jest w większości przypadków dobra i pozwala na zrealizowanie planu leczenia.

Aim of the study: The clinical analysis of patients with recurrent gynecologic cancers, who undergone palliative radiotherapy.

Material and methods: A review of 32 patients with relapsed gynecologic cancers, who undergone palliative radiotherapy between 2002-2012 was conducted. Age of patients, time from diagnosis of primary cancer to relapse, characteristics of primary tumor, indications and fractionation in palliative radiotherapy were analyzed.

Results: The study group constituted 46.9% patients with ovarian cancer, 28.1% patients with cervical cancer, 21.9% patients with endometrial cancer and 3.1% patients with vulvar cancer. The median age of patients was 61.8 ±17.6 yrs. Time from the diagnosis of primary cancer to the palliative radiotherapy was less than 3 yrs. in 78.1%, 3-5 yrs. in 15.6% and more than 5 yrs. in 6.3%. The relapse was unifocal in 43.8% and multifocal in 56.2%. In 29 patients (90.6%) only one location was irradiated: brain (14 patients), vertebral column (7 patients), long bones (3 patients), pelvis (4 patients), vulva (1 patient). In 3 cases (9.4%) two successive areas were irradiated. All calculated dose of irradiation received 90.6% of patients, and 9.4% discontinued treatment.

Conclusions: In patients with good general condition and inoperable recurrent gynecologic cancers in the central nervous system and bones the indications for palliative radiotherapy should be considered. The presence of synchronous metastases in more than one location shall not be deemed to refuse palliative radiotherapy. Appropriate qualification to palliative radiotherapy enable in most cases to complete treatment with the all calculated dose of irradiation, with good tolerance of treatment.
słowa kluczowe:

radioterapia paliatywna, nowotwory ginekologiczne, wznowa, leczenie

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.