eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2016
vol. 20
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rak płuca – epidemiologia, obraz kliniczny oraz społeczne następstwa choroby

Aleksandra Modlińska
1
,
Anna Kowalczyk
2

1.
Zakład Medycyny Paliatywnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
2.
Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Psychoonkologia 2016; 20 (2): 57-65
Data publikacji online: 2016/09/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Nowotwory złośliwe są drugą (po chorobach układu krążenia) najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Obserwuje się przy tym zmiany dotyczące zachorowalności i umieralności na nowotwory związane z paleniem papierosów. Istnieją przekonujące dowody, że ekspozycja na kancerogeny zawarte w dymie tytoniowym znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia wielu nowotworów, w tym raka krtani, jamy ustnej, gardła, przełyku, pęcherza moczowego. Około 85–90% wszystkich typów histologicznych raka płuca jest związanych z czynnym i biernym paleniem. W Europie rak płuca odpowiada za ponad 30% zgonów z powodu nowotworów. Polska nadal należy do krajów o bardzo wysokiej zachorowalności i śmiertelności z powodu raka płuca. Nowotwór ten jest obecnie najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u mężczyzn i drugim co do zachorowalności nowotworem wśród kobiet. U obu płci roczny i pięcioletni czas przeżycia są jednymi z najkrótszych w Europie. Ostatnio wśród kobiet liczba zgonów powodowanych przez raka płuca przekroczyła liczbę zgonów wskutek raka piersi i wobec tego rak płuca stanowi pierwszą przyczynę zgonów z powodu nowotworów. Mimo wielu działań profilaktycznych, nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz poprawy opieki rokowanie nadal jest bardzo złe. Rak płuca charakteryzuje się jednym z najniższych długoterminowych wskaźników przeżycia wśród wszystkich nowotworów. Pacjenci w obliczu niekorzystnego rokowania doświadczają wielu problemów fizycznych i psychicznych, które mogą być skutecznie łagodzone dzięki objęciu opieką paliatywną. Niniejsza publikacja zawiera przegląd podstawowych informacji na temat epidemiologii, klasyfikacji histologicznej i klinicznej, strategii postępowania i roli dobrej kontroli objawów w zaawansowanej fazie raka płuca.

Malignant neoplasms are the second (after heart disease) leading cause of death in Poland. We can observe the changes of incidence and mortality due to cancer associated with cigarette smoking. There are convincing evidences that the exposure to tobacco smoke cancerogenes significantly increases the risk of many neoplasms including cancers of the larynx, mouth, upper throat, oesophagus, urinary bladder. Approximately 85-90% of all histological types of lung cancer are associated with active and passive smoking. In Europe lung cancer accounts for more than 30% of all cancer deaths. Poland still belongs to the countries with very high lung cancer incidence and lung cancer mortality. Lung cancer is currently most frequently new diagnosed neoplasm in males and the second most frequent cancer in females. In both genders 1-year and 5-year survivals time are one of the shortest in Europe. Recently the number of deaths among women caused by lung cancer exceeded the number of those who died from breast cancer. Despite many prophylactic activities, new diagnostic and treatment trials and improved supportive care, the prognosis remains very poor. Lung cancer has one of the lowest long-term survival rates of all cancers, and is the most common cause of cancer death. Patients face unfavorable life-expectancy and experience a lot of physical and psychological problems. They are the large group of cancer patients who usually received palliative care. This publication provides a review of basic information about epidemiology, histological and clinical classification, management strategies and role of good symptom control in advanced phase of lung cancer.
słowa kluczowe:

opieka paliatywna, interdyscyplinarność, zaawansowany rak płuca

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.