eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla gastroenterologów!
www.egastroenterologia.pl
SCImago Journal & Country Rank
3/2013
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rak przewodów żółciowych – możliwości terapeutyczne i ocena zaawansowania nowotworu w badaniach obrazowych

Grzegorz Ćwik
,
Witold Krupski
,
Andrzej Prystupa
,
Grzegorz Wallner

Prz Gastroenterol 2013; 8 (3): 156–164
Data publikacji online: 2013/07/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Terminem cholangiocarcinoma określa się wewnątrzwątrobowe, okołownękowe (guz Klatskina) oraz zewnątrzwątrobowe guzy dróg żółciowych. Objawy zależą od lokalizacji guza, rozległości naciekania oraz od stopnia zwężenia dróg żółciowych. Diagnostyka obrazowa jest podstawowym sposobem oceny zaawansowania nowotworów dróg żółciowych. Postęp techniczny nowoczesnych metod obrazowania, głównie ultrasonografii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, spowodował, że wcześniejsze ustalenie rozpoznania raka jest możliwe, jeśli pacjent zostanie skierowany na badanie w odpowiednim momencie. Autorzy pracy próbowali przedstawić współczesne możliwości metod obrazowania, wskazania do postępowania terapeutycznego oraz określić, w jaki sposób dochodzi do miejscowego rozwoju guza i szerzenia się na okoliczne struktury.

Cholangiocarcinoma includes intrahepatic, perihilar (Klatskin tumors) and distal extrahepatic tumors of the bile ducts. The symptoms depends upon the location of the tumor, extent of invasion and the degree of biliary obstruction. Diagnostic imaging is the primary way to assess the progress of biliary tract carcinoma. Technological advances of modern imaging techniques, especially ultrasonography, computed to­mography and magnetic resonance, caused that earlier diagnosis of biliary cancer is possible if the patient is directed at the right time. The authors have tried to show the current possibilities of imaging methods, to determine how it comes to local tumor growth and spread to surrounding structures and provide indications for therapeutic intervention.
słowa kluczowe:

rak przewodów żółciowych, ultrasonografia, tomografia komputerowa

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe