eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Special issues Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank1/2021
vol. 8
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Special paper

Recommendations of the Polish Society of Allergology on the qualification of person with allergies and anaphylaxis to vaccination against COVID-19

Jerzy Kruszewski
1
,
Ewa Cichocka-Jarosz
2
,
Ewa Czarnobilska
3
,
Marek Jutel
4
,
Marek Kulus
5
,
Piotr Kuna
6
,
Maciej Kupczyk
7
,
Marek Niedoszytko
8
,
Marita Nittner-Marszalska
9
,
Cezary Pałczyński
10
,
Barbara Rogala
11
,
Bolesław Samoliński
12
,
Radosław Śpiewak
13
,
Justyna Zajdel-Całkowska
14

1.
przewodniczący Zespołu, Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
2.
Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska
3.
Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych, Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska
4.
prezydent Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, Polska
5.
prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
6.
II Katedra Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, Łódź, Polska
7.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
8.
Katedra Pneumonologii i Alergologii, Klinika Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
9.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, Polska
10.
Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska
11.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
12.
Katedra Zdrowia Publicznego i Środowiskowego, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
13.
Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska
14.
Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Warszawa, Polska
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2021; 8, 1: 1–8
Online publish date: 2021/03/23
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Recommendations of the Polish Society of Allergology regarding the qualification of person with allergies and anaphylaxis for vaccination against COVID-19 were presented, both for doctors qualifying for vaccination against COVID-19 who are not allergologists and for allergologists consulting patients with a history of anaphylaxis or severe (uncontrolled) allergic diseases and asthma vaccinated against COVID-19.
keywords:

anaphylaxis, COVID-19 vaccination

Quick links
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe