eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2021
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rehabilitacja szpitalna pacjentów z covid-19 – doświadczenia własne

Anna Spannbauer
1, 2
,
Arkadiusz Berwecki
3
,
Bożena Kocik
4, 5
,
Piotr Mika
5
,
Anita Kulik
6

1.
Klinika Chirurgii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
2.
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego, Kraków, Polska
3.
Zakład Kinezyterapii, Instytut Nauk Stosowanych, Akademia Wychowana Fizycznego, Kraków, Polska
4.
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Kraków, Polska
5.
Instytut Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska
6.
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Gorzów Wielkopolski, Polska
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2021; 3: 103-108
Data publikacji online: 2021/09/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
COVID-19 jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dotychczasowe doświadczenia kliniczne wskazują na konieczność jak najwcześniejszego wdrażania fizjoterapii na oddziałach szpitalnych oraz oddziałach intensywnej terapii, na których leczeni są chorzy z COVID-19. Prowadzona rehabilitacja to między innymi ćwiczenia oddechowe, przeciwzakrzepowe, ogólnousprawniające, trening marszowy, trening na cykloergometrze, ćwiczenia w zakresie samoobsługi. Profesjonalnie prowadzona fizjoterapia wpływa na poprawę tolerancji wysiłku i czynności wentylacyjnej płuc. Szpitalna rehabilitacja chorych z COVID-19 jest związana z opieką pielęgniarską i lekarską.

COVID-19 is an acute infectious disease of the respiratory system caused by infection with the SARS-CoV-2 virus. Current clinical experience indicates the need for the earliest possible implementation of physiotherapy in hospital wards and intensive care units treating patients with COVID-19. The conducted rehabilitation includes the following: breathing exercises, antithrombotic exercises, general improvement exercises, walking training, cyclo-ergometer training, and self-care ADL exercises. Professionally conducted physiotherapy improves exercise tolerance and lung ventilation. Hospital rehabilitation of patients with COVID-19 is as integral to the patient’s treatment as nursing and medical care.
słowa kluczowe:

COVID-19, rehabilitacja, saturacja

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.