eISSN: 2391-6052
ISSN: 2353-3854
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2021
vol. 8
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rehabilitacja u pacjentów po przebyciu COVID-19

Katarzyna Patlewicz
1
,
Rafał Pawliczak
1

1.
Zakład Immunopatologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny, Łódź, Polska
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2021; 8, 3: 130–133
Data publikacji online: 2021/09/24
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Liczba pacjentów po przebytym zachorowaniu na COVID-19 wciąż rośnie, a wielu z nich musi zmagać się z jego długoterminowymi skutkami w postaci tzw. zespołu postcovidowego. Ze względu na mnogość zarówno objawów, jak i powikłań postępowanie rehabilitacyjne musi przeciwdziałać już istniejącym objawom i zapobiegać wystąpieniu kolejnych w celu zapewnienia pacjentowi powrotu do jakości życia co najmniej takiej jak sprzed choroby. W celu opracowania efektywnego modelu rehabilitacji mogącego sprostać aktualnym potrzebom z uwzględnieniem stanu służby zdrowia, dokonano analizy dotychczas wykonanych badań i obserwacji, opierając się na już usystematyzowanym dorobku środowiska rehabilitacyjnego.

The number of patients after COVID-19 keeps growing, and many of them have to face the long-term consequences of the disease, referred to as the „post-COVID syndrome”. Due to the multitude of the symptoms alone as well as of the complications, the rehabilitation procedure must counteract those complications already taking place as well as prevent onset any future ones, so that the patient can be assured of restoration of the quality of their life the way it was before they fell ill with the disease at least. In order to develop an efficient rehabilitation model that could meet the current needs, at the same time taking into account the condition of healthcare, analyzed has been the hitherto research as well as the observations conducted, basing it all on the already systematized acquis of the rehabilitation circle.
słowa kluczowe:

rehabilitacja, zespół postcovidowy, model

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.