eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2015
vol. 23
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Relacje pielęgniarka–pacjent w kontekście mediów społecznościowych

Patrycja Zurzycka
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Data publikacji online: 2015/07/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

 


Współcześnie obserwuje się dynamiczne przemiany dokonujące się w obszarze komunikacji międzyludzkiej, coraz większą w nich rolę odgrywają media społecznościowe i inne zasoby Internetu. Mogą one stanowić cenne narzędzie w pracy i rozwoju zawodowym pielęgniarek, jednak ich wykorzystanie niesie ze sobą pewne ryzyko. Najistotniejszymi zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem zasobów Internetu w kontekście opieki zdrowotnej są prawo do poufności i prywatności oraz ryzyko zatarcia granic profesjonalnych relacji w przypadku nawiązania pozazawodowych interakcji z pacjentami w wirtualnym świecie. Profesjonaliści opieki zdrowotnej mają obowiązek zrozumieć naturę, korzyści i konsekwencje uczestnictwa w współczesnych mediach wszystkich typów. Ich postępowanie w cyberprzestrzeni powinno być rozważne, przemyślane i zgodne z etosem zawodu. Celem pracy było ukazanie potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania z mediów społecznościowych.


Problemy Pielęgniarstwa 2015; 23 (1): 139–143


  


Today, we observe dynamic changes taking place in the area of interpersonal communication, with the increasing role of social media and other Internet resources. They can be a valuable tool for work and professional development of nurses, however, their use entails some risk. The most important issues related to the use of Internet resources in the context of health care is the right to confidentiality and privacy, and the risk of blurring the boundaries of a professional relationship in the case of establishing non-business interactions with patients in the virtual world. Health care professionals are required to understand the character, the benefits and consequences of the participation in the modern media of all types. Their actions in cyberspace should be cautious, thoughtful and consistent with the ethos of the profession. The aim of this study is to show the potential risks arising from the use of social media.


Nursing Topics 2015; 23 (1): 139–143


 

słowa kluczowe:

media społecznościowe; pielęgniarki; stosunki pielęgniarka-pacjent; prywatność

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe