eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac

2/2017
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Retinopatia Purtschera – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Joanna Roskal-Wałek
,
Magdalena Gierada
,
Jerzy Mackiewicz

Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (2): 127–132
Data publikacji online: 2017/06/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Retinopatia Purtschera jest stanem zagrażającym widzeniu, występującym najczęściej u mężczyzn w młodym lub średnim wieku w następstwie urazów głowy lub klatki piersiowej. Głównym objawem zgłaszanym przez pacjentów jest nagłe, bezbolesne pogorszenie widzenia, które może dotyczyć jednego lub obu oczu. U większości pacjentów zmiany obserwowane na dnie oka ustępują w ciągu kilku miesięcy i ostrość wzroku wraca do stanu sprzed urazu. Wystąpienie zmian niedokrwiennych dotyczących plamki lub tarczy nerwu wzrokowego może skutkować trwałym pogorszeniem ostrości wzroku. W pracy przedstawiono przypadek retinopatii Purtschera u 43-letniego pacjenta po wypadku komunikacyjnym. Opisano obraz kliniczny, etiopatogenezę oraz aktualny stan wiedzy dotyczącej możliwości diagnostyki i leczenia retinopatii Purtschera.

Purtscher’s retinopathy is a vision-threatening state that most frequently occurs in young or middle-aged males after head or chest injury. The main symptom reported by patients is sudden, painless deterioration of vision, which can affect one or both eyes. In most patients, the changes observed in the fundus of the eye resolve within several months, and visual acuity returns to the state from before the injury. The occurrence of ischaemic changes concerning the macula or optic nerve disc may cause permanent deterioration of visual acuity. We present a case of a 43-year-old male with Purtscher’s retinopathy after a traffic accident. The article discusses clinical image, aetiology, and the current state of knowledge concerning the possibilities in diagnostics and treatment of Purtscher’s retinopathy.
słowa kluczowe:

uraz, mikroembolizacja, retinopatia Purtschera

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe