facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2011
vol. 98
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Retrospektywna analiza obrazu klinicznego u chorych z pierwotnymi chłoniakami skóry

Aleksandra Lesiak
,
Dorota Sobolewska
,
Anna Sysa-Jędrzejowska
,
Joanna Narbutt

Przegl Dermatol 2011, 98, 13–18
Data publikacji online: 2011/03/04
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wprowadzenie . Wśród pierwotnych chłoniaków skóry dominują postaci wywodzące się z limfocytów T. Najczęściej występującą jednostką chorobową jest ziarniniak grzybiasty. Pierwsze zmiany skórne są często nieswoiste i sprawiają niekiedy istotne problemy diagnostyczne.

Cel pracy . Dokonanie retrospektywnej analizy pacjentów leczonych z powodu pierwotnych chłoniaków skóry w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 1985–2005.

Materiał i metodyka . Materiał stanowiło 64 pacjentów (43 mężczyzn, 21 kobiet) w średnim wieku 60 lat. Badanie oparto na analizie historii chorób, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania wstępnego, badania podmiotowego, przedmiotowego (charakter i lokalizacja zmian skórnych), badań laboratoryjnych oraz badania histopatologicznego wycinków skóry.

Wyniki . Badana grupa obejmowała 60 przypadków ziarniniaka grzybiastego i 4 przypadki zespołu Sezary’ego. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że u 70% chorych z rozpoznaniem ziarniniaka grzybiastego wstępna diagnoza obejmowała inne jednostki chorobowe, w tym wyprysk i łuszczycę. Najczęściej zgłaszaną dolegliwością był świąd skóry, zmiany chorobowe zazwyczaj były rozsiane, lokalizowały się głównie na kończynach górnych i dolnych.

Wnioski . W większości przypadków pierwotnych chłoniaków skóry początkowe objawy choroby były mało charakterystyczne i stanowiły problem diagnostyczny.

Introduction . T-cell lymphoma dominates among primary cutaneous lymphomas. The most common entity is mycosis fungoides. The first cutaneous changes are often unspecific and cause many diagnostic problems.

Objective . Retrospective analysis of patients with primary cutaneous lymphomas hospitalized in the Dermatology and Venerology Department of MU in Lodz in 1985-2005.

Material and methods . The study was based on an analysis of case records of 64 patients (43 males and 21 females) of average age 60 years and was focused on preliminary diagnosis, medical history, clinical examination (characteristics and location of cutaneous changes), laboratory investigation and histological examination of a cutaneous specimen.

Results . The analysed group comprised 60 cases of mycosis fungoides and 4 of Sezary syndrome. In 70% of patients with the final diagnosis of mycosis fungoides, the preliminary diagnosis included other diseases (among them eczema and psoriasis). The most common complaint was pruritus. Cutaneous changes were disseminated, mainly located on upper and lower extremities.

Conclusions . In most cases of primary cutaneous lymphomas the early skin symptoms of the disease were non-specific and caused diagnostic problems.
słowa kluczowe:

pierwotne chłoniaki skóry, ziarniniak grzybiasty, zespół Sezary’ego, erytrodermia© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.