ISSN: 1230-2813
Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors
SCImago Journal & Country Rank
4/2018
vol. 27
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:
Original article

Risk and protector factors associated with internalizing problems in late adolescence

Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Krzysztof Bobrowski

Adv Psychiatry Neurol 2018; 27 (4): 261-280
Online publish date: 2018/12/31
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Purpose
Internalizing problems are emotional and behavioural difficulties characterized by a dominant sense of mental and physical discomfort. These problems, with more or less severity, can occur during adolescence. For this reason it is important to broaden our knowledge of the factors associated with these kinds of difficulties. The aim of the study was to analyse the risk and protective factors associated with the development of internalizing problems such as symptoms of depression, low self-esteem and negative emotional states in late adolescence.

Methods
Longitudinal studies were conducted among students attending Warsaw high schools (N = 511). The baseline was carried out in 2013 and the follow-up in 2015. A self-administered anonymous questionnaire was completed during school lessons to that end.

Results
The results of generalized linear models (GENLIN) with gamma distribution indicated a statistically significant relationship between the internalization problems of 18 year-olds and the predictors measured two years earlier. Risk factors for depression were gender (female), stress in the family and excessive internet use. Protective factors were physical activity and parental support. Low self-esteem was associated with gender (female) and stress in the family. Higher self-esteem was associated with parental support, good relations with peers and physical activity. Experiencing negative emotional states were associated with gender (female), excessive use of the internet, stress at school and at home as well as the use of sedatives and sleeping pill. Physical activity turned out to be a factor protecting against negative emotional states.

Conclusions
The results showing the importance of physical activity indicate that encouraging adolescents to be active could be a valuable strategy in the prevention of depression and other youth internalizing problems.

keywords:

youth, internalizing problems, risk factors, protective factors

references:
Wolańczyk T. Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży w Polsce. Akademia Medyczna w Warszawie; Warszawa: 2002.
Bomba J. Depresja młodzieńcza. In: Psychiatria dzieci i młodzieży. Namysłowska I (ed.). PZWL; Warszawa: 2004, p. 266-279.
Czabała JC, Brykczyńska C, Bobrowski K, Ostaszewski K. Problemy zdrowia psychicznego w populacji gimnazjalistów warszawskich. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14: 1-9.
Erikson EH. Tożsamość a cykl życia. Wydawnictwo Zysk i S-ka; Poznań: 2004.
Namysłowska I. Adolescencja – wiek dorastania. In: Psychiatria dzieci i młodzieży. Namysłowska I (ed.). PZWL; Warszawa: 2004, p. 231-246.
Mazur J. Samoocena zdrowia. In: Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Mazur J (ed.). Instytut Matki i Dziecka; Warszawa: 2015, p. 79-85. http://www.imid.med.pl/images/do-pobrania/Zdrowie_i_zachowania_zdrowotne_www.pdf.
Ottová-Jordan V, Smith ORF, Augustine L, Gobina I, Rathmann K, Torsheim T, et al. Trends in health complaints from 2002 to 2010 in 34 countries and their association with health behaviours and social context factors at individual and macro-level. Eur J Public Health 2015; 25 (Suppl 2): 83-89.
Pisarska A. Stosowanie leków a samoocena zdrowia warszawskich gimnazjalistów. Alkoholizm i Narkomania 2010; 23: 51-71.
Pisarska A, Ostaszewski K. Medicine use among Warsaw ninth-grade students. Drugs: education, prevention and policy 2011; 18: 361-370.
Jelonkiewicz I. Stres a zdrowie młodzieży. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej; Warszawa: 2012.
Winters KC, Anderson N. Gambling involvement and drug use among adolescents. Journal of Gambling Studies 2000; 16: 175-198.
Blinn-Pike L, Worthy SL, Jonkman JN. Adolescent gambling: a review of an emerging field of research. J Adolesc Health 2010; 47: 223-236.
Brezing Ch, Derevensky JL, Potenza MN. Non-substance addictive behaviors in youth: pathological gambling and problematic internet use. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2010; 19: 625-641.
Gupta R, Nower L, Derevensky JL, Blaszczynski A, Faregh N, Temcheff C. Problem gambling in adolescents: an examination of the pathways model. Journal of Gambling Studies 2013; 29: 575-588.
Grant JE, Potenza MN, Krishnan-Sarin S, Cavallo DA, Desai RA. Shopping problems among high school students. Compr Psychiatry 2011; 52: 247-252.
Harvanko A, Lust K, Odlaug BL, Schreiber LRN, Derbyshire K, Christenson G, et al. Prevalence and characteristics of compulsive buying in college students. Psychiatry Res 2010; 210: 1079-1085.
Tsai HF, Cheng SH, Yeh TL, Shih C-C, Chen KC, Yang YC, et al. The risk factors of internet addiction: a survey of university freshmen. Psychiatry Res 2009; 167: 294-299.
Kim H-K, Davis KE. Toward a comprehensive theory of problematic internet use: Evaluating the role of self-esteem, anxiety, flow, and the self-rated importance of internet activities. Computers in Human Behavior 2009; 25: 490-500.
Kuss DJ, van Rooij AJ, Shorter GW, Griffiths MD, van de Mheen D. Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors. Computers in Human Behavior 2013: 29: 1987-1996.
Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. PWN; Warszawa: 2007, p. 44-75.
Sęk H. Rola wsparcia społecznego w sytuacjach stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń stresowych. In: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Sęk H, Cieślak R (eds.). Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa: 2004, p. 49-66.
Ostaszewski K. Psychospołeczne czynniki problemów internalizacyjnych młodzieży w wieku 15 lat. In: Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii. Danielewicz D, Rola R (eds.). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej; Warszawa: 2017, p. 119-137.
Czapiński J. Niekliniczne wskaźniki zdrowia psychicznego Polaków. Identyfikacja społecznych grup podwyższonego ryzyka. In: Zdrowie psychiczne. Zagrożenia i promocja. Czabała JC (ed.). Instytut Psychiatrii i Neurologii; Warszawa: 2000, p. 231-323.
Schaffer RH. Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kraków: 2006.
Kosińska-Dec K, Jelonkiewicz I. Zasoby osobiste i rodzinne dorastających a ich zdrowie In: Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Juczyński Z, Ogińska-Bulik N (eds.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź: 2003, p. 147-161.
Ostaszewski K. Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Warszawa: 2014.
Spruit A, Assink M, van Vugt E, van der Put C, Stams GJ. The effects of physical activity interventions on psychosocial outcomes in adolescents: a meta-analytic review. Clin Psychol Rev 2016; 45: 56-71.
Bobrowski K. Monitorowanie wybranych wskaźników zdrowia psychicznego 15-latków w badaniach mokotowskich. Zmiany pomiędzy 2004 i 2008 rokiem. In: Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce, część II. Okulicz-Kozaryn K, Ostaszewski K (eds.). Wydawnictwo Naukowe, Instytut Psychiatrii i Neurologii; Warszawa: 2010, p. 145-158.
Bobrowski K. Problemy zdrowia psychicznego młodzieży w latach 2004–2012. In: Monitorowanie zachowań ryzykownych i problemów zdrowia psychicznego młodzieży. Badania mokotowskie 2012. Ostaszewski K, Bobrowski K, Borucka A, Okulicz-Kozaryn K, Pisarska A, Raduj J, Biechowska D. Instytut Psychiatrii i Neurologii; Warszawa: 2013, p. 56-76. http://www.ipin.edu.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/Badanie%20mokotowskie%202012%20final.pdf.
Tabak I. Zdrowie psychiczne u dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży w pokonywaniu problemów. Studia Biura Analiz Sejmowych 2014; 2: 113-138.
Radloff L. The CES-D scale: A self report depression scale for research in the general population. Applied Psychological Measurement 1997; 1: 385-401.
Zimmerman M. Flint [Michigan] Adolescent Study (FAS): A Longitudinal Study of School Dropout and Substance Use, 1994–1997. ICPSR34598-v1. Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor]: Ann Arbor, 2014. http://doi.org/10.3886/ICPSR34598.v1.
Ostaszewski K, Rustecka-Krawczyk A, Wójcik M. Czynniki chroniące ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów: klasy I–III. Instytut Psychiatrii i Neurologii; Warszawa: 2009. http://old.ipin.edu.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Raport3.IPiN_2011_v11PRESS-final.pdf.
Makaruk KJ, Włodarczyk J, Wójcik S. Metodologia badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2013; 12: 7-11.
Valence G, d’Astous A, Fortier L. Compulsive buying: concept and mesurement. Journal of Consumer Policy 1998; 11: 419-433.
Moskalewicz J, Badora B, Gwiazda M, Herrmann M, Kalka J. Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników ryzyka i czynników chroniących w odniesieniu do hazardu, w tym hazardu problemowego (patologicznego) oraz innych uzależnień behawioralnych. Centrum Badania Opinii Społecznej; Warszawa: 2012.
Augustynek A. Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia. Difin; Warszawa: 2010.
Jelonkiewicz I, Kosińska-Dec K, Zwoliński M. Ty i stres. Kwestionariusz dla młodzieży. Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii; Warszawa: 2003.
Pisarska A, Ostaszewski K. Stosowanie wybranych leków przez 15-letnich uczniów szkół warszawskich. Alkoholizm i Narkomania 2006; 19: 35-52.
Okulicz-Kozaryn K, Pisarska A. Poczucie własnej skuteczności a używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Badania pilotażowe. Alkoholizm i Narkomania 2001; 14: 565-577.
Bobrowski K, Pisarska A, Ostaszewski K. Rekomendacje narzędzi do oceny zagrożeń zdrowia psychicznego młodzieży do dalszego stosowania w badaniach mokotowskich oraz w innych badaniach ankietowych młodzieży szkolnej. Instytut Psychiatrii i Neurologii; Warszawa: 2007. DOI. http://old.ipin.edu.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/rekomendacje%20narzedzi.pdf.
Self-Reported Frequent Mental Distress Among Adults-United States, 1993–1996, Morbidity and Mortality Weekly Report. Center for Disease Control and Prevention: May 1, 1998, p. 325-331.
Gruszczyńska M, Bąk-Sosnowska M, Plinta R. Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia. Hygeia Public Health 2015; 50: 558-565.
Hamer M, Stamatakis E, Steptoe A. Dose-response relationship between physical activity and mental health: the Scottish Health Survey. Br J Sports Med 2009; 43: 1111-1114.
Harris AHS, Cronkite R, Moos R. Physical activity, exercise coping, and depression in a 10-year cohort study of depressed patients. J Affect Disord 2006; 93: 79-85.
Tabak I. Dobre relacje w rodzinie jako czynnik chroniący w grupie uwarunkowań związanych ze środowiskiem rodzinnym. In: Czynniki chroniące młodzież 15-letnią przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Mazur J, Tabak I, Małkowska-Szkutnik A, Ostaszewski K, Kołoło H, Dzielska A, Kowalewska A. Instytut Matki i Dziecka, Zakład Ochrony i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży; Warszawa: 2008, p. 85-97.
Schleider J, Weisz J. Family process and youth internalizing problems: A triadic model of etiology and intervention. Development and Psychopathology 2017; 29: 273-301.
Pisarska A. Samoleczenie się 15-letniej młodzieży: dane z lat 2004–2016. In: Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych, problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. Badania mokotowskie 2004–2016. Badania ukraińskie, obwód lwowski 2016. Ostaszewski K, Bobrowski K, Borucka A, Okulicz-Kozaryn K, Pisarska A, Biechowska D, Shchudlo S, Klymanska L, Herasym H, Herus O, Savka V, Mirchuk I. Instytut Psychiatrii i Neurologii; Warszawa: 2017, p. 77-96.
Habrat B. Nadużywanie i uzależnienie od leków uspokajających i nasennych. Medycyna praktyczna dla pacjentów mp.pl. Data utworzenia: 24.05.2012. Accessed: 3.06.2018. https://psychiatria.mp.pl/uzaleznienia/69688,naduzywanie-i-uzaleznienie-od-lekow-uspokajajacych-i-nasennych.
Krysta K. Bezpieczne i skuteczne stosowanie benzodiazepin w zaburzeniach psychiatrycznych i towarzyszących im innych schorzeniach. Psychiatria 2014; 11: 9-14.
Biernat E, Stupnicki R. Przegląd międzynarodowych kwestionariuszy stosowanych w badaniu aktywności fizycznej. Wychowanie Fizyczne i Sport 2005; 49: 61-73.
FEATURED PRODUCTS
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe