eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2007
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rola pielęgniarki w profilaktyce wybranych powikłań związanych z unieruchomieniem chorego

Elżbieta Miller

Data publikacji online: 2007/10/23
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Hipokinezja dotyczy pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych o różnej specjalności. Ze
względu na ograniczone możliwości rehabilitacji wszystkich potrzebujących chorych przez fizjoterapeutów
konieczna jest realizacja podstawowych zadań rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych przez
wykwalifikowany zespół pielęgniarski znajdujący się na każdym oddziale szpitalnym.

Pozostawanie w pozycji leżącej jest konieczne w wielu schorzeniach, jednak długi okres unieruchomienia
także bywa źródłem cierpienia i chorób. Ograniczenie aktywności ruchowej jest przyczyną upośledzenia
reakcji fizjologiczno-biochemicznych organizmu ludzkiego. Hipokinezja zaburza funkcje układów:
sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowo-mięśniowego, kostnego i gospodarki wodnoelektrolitowej,
głównie wapniowej, oraz wpływa na procesy krzepliwości krwi. Długotrwałe przebywanie
w łóżku i brak aktywności fizycznej zmniejszają ogólny metabolizm organizmu, prowadząc do
pogorszenia wydolności czynnościowej w zasadzie wszystkich układów ustrojowych, co prowadzi do
klinicznych objawów tak zwanego zespołu unieruchomienia.

Rola pielęgniarek przeszkolonych w podstawowych technikach rehabilitacyjnych jest bardzo ważna,
ponieważ nawet krótkotrwałe sesje prostych codziennych ćwiczeń, sadzanie czy stosowanie częstej
zmiany ułożenia ciała chorego mogą zapobiegać negatywnym następstwom unieruchomienia. Przerywanie
hipokinezji dynamicznym krótkotrwałym treningiem może polepszać proces zdrowienia.

Hypokinesis refers to patients staying at hospital departments of many specializations. Because of limited
possibilities of rehabilitation treatment by qualified physiotherapists for all patients who need it, the implementation
of basic rehabilitation tasks by qualified nurse team in each hospital department is necessary.
To remain in horizontal position is necessary in plenty of diseases however long period of immobilisation
could be equally harmful. Limited physical activity is the cause of wrong physiologic and biochemic
reaction. It whirls a lot of systems: circulation, nerves, muscles, bone and has influence on hydroelectrolic
administration first of all calciphic and coagulability processes of blood.
Remaining in horizontal position for a long time and lack of physical activity decreases total body metabolism
leading to worse functional efficiency of all of the human systems, what leads to clinic symptoms of immobilization
syndrome. The role of nurses (qualified in basic rehabilitation tasks) is very important because even short
sessions of easy daily exercises like sitting up, using different positions can prevent patient’s organism from
negative effects of hipokinesis. Breaking hipokinesis with short lasting physical exercises can increase recovery.
słowa kluczowe:

unieruchomienie; profilaktyka; pielęgniarka

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe