eISSN: 2450-4459
ISSN: 2450-3517
Lekarz POZ
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
6/2019
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rola pielęgniarki w zespole terapeutycznym POZ – wybrane aspekty współpracy

Ewa Taranta
,
Jolanta Kraśnicka
,
Barbara Ślusarska

Data publikacji online: 2020/03/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp

Szczegółowy zakres zadań pielęgniarki POZ został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej [1]. Ponadto zakres zadań pielęgniarki POZ, lekarza POZ i położnej POZ reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. [2]. Oprócz tego czynności, które pielęgniarka zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami może realizować samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2017 r. [3]. Pielęgniarka POZ wykonuje zadania w miejscu udzielania świadczeń, tj. w gabinecie pielęgniarki POZ, w domu pacjenta, a także w domach pomocy społecznej (DPS), gdy na jej liście znajdują się pensjonariusze DPS [4, 5].
W Polsce świadczenia POZ realizowane są przez podmioty o różnych formach organizacyjnych: podmioty lecznicze prowadzone przez lekarzy lub pielęgniarki realizujące opiekę kompleksową (lekarz, pielęgniarka, położna POZ), podmioty prowadzone przez zespoły pielęgniarsko-położnicze (pielęgniarka i położna POZ), podmioty prowadzone przez lekarzy realizujące opiekę wyłącznie z zakresu świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki realizujące opiekę wyłącznie z zakresu świadczenia pielęgniarki POZ, położne realizujące opiekę wyłącznie z zakresu świadczeń położnej POZ. Najczęstszą formą organizacyjną POZ w Polsce jest podmiot oferujący opiekę kompleksową – lekarza, pielęgniarki i położnej POZ [6].

Zakres współpracy pielęgniarki w zespole POZ

Bez względu na formę prowadzonej działalności ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej zobowiązuje członków zespołu terapeutycznego POZ, w skład którego wchodzi lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ, do ścisłej współpracy. Najistotniejszym elementem tej współpracy z punktu widzenia opieki nad pacjentem jest niewątpliwie prawidłowy przepływ informacji o stanie pacjenta. Właściwa komunikacja pomiędzy członkami zespołu może mieć wpływ na poprawę stanu zdrowia osób objętych opieką. Biorąc pod uwagę zakres zadań i kompetencje pielęgniarki POZ, można wyodrębnić kilka zakresów współpracy pomiędzy lekarzem POZ a pielęgniarką POZ. Współpraca ta może dotyczyć następujących obszarów: 1) realizacja czynności na zlecenie lekarza POZ; 2) profilaktyka i edukacja zdrowotna; 3) udział w organizacji przyjęć; 4) opieka nad pacjentami...


Pełna treść artykułu...
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe