eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
4/2020
vol. 107
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Róża w nietypowej lokalizacji

Beata Wańczyk-Dręczewska
1
,
Agnieszka B. Owczarczyk-Saczonek
1
,
Waldemar J. Placek
1

1.
Department of Dermatology, Sexually Transmitted Diseases and Clinical Immunology, The University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2020, 107, 378-384
Data publikacji online: 2020/10/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Róża jest ostrą chorobą bakteryjną skóry i tkanki podskórnej. Czynnikiem etiologicznym są najczęściej paciorkowce β-hemolizujące grupy A. Wśród czynników predysponujących do zakażenia należy wymienić: podeszły wiek, choroby przewlekłe oraz niedobory odporności. Najbardziej typową lokalizacją róży są kończyny dolne. Bardzo rzadko zmiany umiejscowione są na tułowiu lub w okolicy narządów płciowych. Przebieg kliniczny jest charakterystyczny i obejmuje: nagły początek, wysoką temperaturę, dreszcze, dolegliwości bólowe oraz obrzęk, zaczerwienienie i nadmierne ucieplenie skóry. W artykule opisano przypadek pacjentki z różą zlokalizowaną w obrębie pleców z wywiadem przewlekłej białaczki szpikowej. W rozpoznaniu różnicowym należało wziąć pod uwagę zmiany skórne w przebiegu białaczki oraz różę nowotworową. Niecharakterystyczne umiejscowienie zmian skórnych mogło być spowodowane upośledzeniem i dysregulacją układu odpornościowego po przebytej białaczce, a także stosowaniem leku immunosupresyjnego. W praktyce dermatologicznej należy pamiętać o mniej typowych lokalizacjach tego zakażenia. Wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia pozwala osiągnąć sukces terapeutyczny oraz uniknąć powikłań.

Erysipelas is an acute bacterial disease of the skin and subcutaneous tissue. Its most commonly caused by group A beta-haemolytic Streptococci. Factors predisposing to infection include: old age, chronic diseases and immunodeficiency. Erysipelas the most typically develops on lower limbs. Very rarely the lesions are located on the trunk or the genital area. The clinical course is characteristic and includes: sudden onset, high fever, chills, pain as well as swelling, redness and excessive heat of the skin. The article describes a case of a female patient with erysipelas located in the back with a history of chronic myeloid leukaemia. In the differential diagnosis, skin lesions in the course of leukaemia and carcinomatous erysipelas had to be taken into account. The atypical location of skin lesions may have been caused by impairment and dysregulation of the immune system, both secondary to leukaemia and the use of an immunosuppressive drug. In dermatological practice, less typical locations of the infection have to be considered. Early implementation of appropriate treatment allows achievement of therapeutic success and avoiding complications.
słowa kluczowe:

róża, białaczka, przewlekła białaczka szpikowa, choroby bakteryjne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe