eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2019
vol. 69
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Różnicowanie samobójczych i przypadkowych upadków z wysokości z wykorzystaniem metody Teh i wsp.

Tomasz Cywka
1
,
Anna Milaszkiewicz
1
,
Grzegorz Teresiński
1

1.
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
Arch Med Sadowej Kryminol 2019; 69 (3): 100–107
Data publikacji online: 2020/04/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Jednym z głównych problemów sądowo-lekarskiej oceny urazów doznanych w wyniku upadku z wysokości jest różnicowanie następstw nieszczęśliwego wypadku oraz zamachu samobójczego. Celem pracy była weryfikacja częstości występowania obrażeń poszczególnych okolic układu kostno-stawowego u ofiar zamachów samobójczych i nieszczęśliwych zdarzeń zgodnie z wzorcem przyjętym przez Teh i wsp. Materiał do badań stanowiły wyniki poszerzonych badań pośmiertnych 114 ofiar upadków z wysokości przeprowadzonych w lubelskim Zakładzie Medycyny Sądowej, które skonfrontowano z informacjami zawartymi w aktach prowadzonych postępowań prokuratorskich. Wyniki badań wskazują na większą częstość występowania obrażeń struktur kostno-stawowych w obrębie miednicy oraz kończyn dolnych w grupie samobójców, co koreluje z wynikami uzyskanymi przez Teh i wsp. Analiza obrażeń poszczególnych okolic ciała zgodnie z przedstawionym wzorcem może być pomocna w ustalaniu okoliczności upadku z wysokości.

One of the main problems encountered in medico-legal assessment of injuries suffered as a result of falling from a height is the discrimination between the effects of accidental and suicidal falls. The aim of the study was to verify the prevalence of injuries involving different regions of the osteoarticular system in groups of victims of attempted suicide and fatal accidents according to the method proposed by Teh et al. The study material consisted of the findings of extended post-mortem examinations of 114 victims of falls from a height, which were conducted in the Department of Forensic Medicine in Lublin. The post-mortem results were compared with the data found in corresponding prosecutorial case files. The results of the study indicate a higher prevalence of osteoarticular injuries within the pelvis and lower limbs in the group of suicide victims, which correlates with the results reported by Teh et al. An analysis of injuries in different body regions in accordance with the reported method can be useful in determining the circumstances of falling from a height.
słowa kluczowe:

samobójstwo, upadek z wysokości, wysokość upadku, wypadki śmiertelne, nieszczęśliwy upadek z wysokości, metoda Teh

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe